Select Page

OKROŽNICA – SAMOTESTIRANJE

Številka: 6030-1/2021/73
Datum: 27. 8. 2021

Z Ministrstva z a zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev  na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. Prosimo vas, da o tem obvestite starše učencev.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale
staršem ali zakonitim zastopnikom  s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu trenutno pripada 5 (pet) hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

NIJZ priporoča, da učenci  samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR), v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

Okrožnico povzel:
Zdenko Gorišek, ravnatelj šole


SPREMEMBI ODLOKA O DOLOČITVI ZAČASNIH POGOJEV ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER VISOKEM ŠOLSTVU IN ODLOKA O ZAČASNIH OMEJITVAH PRI IZVAJANJU ŠPORTNIH PROGRAMOV

Številka: 6030-1/2021/72
Datum: 26. 8. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada RS na 88. redni seji 26. 8. 2021 sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Spremembi bosta objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu je dodana obveznost tedenskega testiranja tudi za študente. Tedensko testiranje se financira iz državnega proračuna.

Veljavnost celotnega odloka je podaljšana do vključno 5. septembra 2021. Naj spomnimo, ta odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Izjema velja le za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Do vključno 5. septembra 2021 je podaljšana tudi veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Na novo je določeno, da morajo tudi vsi udeleženci športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih, ki so starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. O potrebnih pogojih mora upravljalec prostora, kjer se izvaja športno rekreativna dejavnost, udeležence obvestiti s pisnim obvestilom pred vstopom v prostor. Upravljalec je tudi dolžan izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogojev z neposrednim preverjanje ob vstopu v objekt ali prostor.

Okrožnico MIZŠ povzel:
Zdenko Gorišek, ravnatelj šole