Select Page

Šolski koledar

2023 petek 1. 9. 2023 ZAČETEK POUKA
sobota 23. 9. 2023 ŠPORTNI DAN (nadomestimo 9. 2. 2024)
ponedeljek – petek 30. 10. – 3. 11. JESENSKE POČITNICE
torek 31. 10. DAN REFORMACIJE
sreda 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
petek 22. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek 25. 12. BOŽIČ
torek 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek- torek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2024 ponedeljek-torek 1. 1. – 2. 1.2024 NOVO LETO
sreda 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
četrtek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek – sobota 16. 2. – 17. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek – petek 26. 2. – 1. 3. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE REGIJE
ponedeljek 1. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
sobota 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sobota-četrtek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE

petek, 3. 5. 2024 – POUKA PROST DAN

sreda-četrtek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA
petek 14. 6. ZAKLJUČEK 2. OCEN. OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZ.
ponedeljek 24. 6. ZAKLJUČEK 2. OCEN. OBDOBJA ZA UČENCE  OD 1. do 8. RAZ.

PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

torek 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI
petek, 14. 6. 2024 Valeta za učence 9. razreda

Zaključek pouka za učence 9. razreda

Plesni venček na ploščadi pred šolo za učence 9. razreda in razglasitev športnika in športnice šole

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE 17. 6. – 1.7. 2024 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2024 1. rok  učenci od 1. do 8. razreda
19. 8. – 30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 3. 5. – 14. 6. 2024 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. 8. – 30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda


NOSILCI ORGANIZACIJE DRŽAVNIH PROSLAV NA NIVOJU ŠOLE

8. februar – slovenski kulturni praznik aktiv 8. razred
25. december aktiv 6. razred
25. junij aktiv 4. razred
 

APRIL 2024

NOSILCI OBČINSKE PROSLAVE OB DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU
PREDVIDENI  DATUMI AKTIVNOSTI
10. oktober 2023 ekskurzije po programu  razrednih aktivov (dnevi dejavnosti)
25. maj 2024 Mala športna atletska olimpiada
23. december 2023 Proslava ob dnevu samostojnosti
23. in/ali 24.  januar 2024 RUZ ob zaključku 1. ocenjevalnega  obdobja
 9. junij 2024 RUZ – 9. razred
 19. junij 2024 RUZ – 1. do 8. razreda
april/maj 2024 Naj talenti 2023
3. julij 2024 Zaključna seja UZŠ


Šolski koledar – NPZ

 Nacionalno preverjanje znanja določa 64. člen Zakona o osnovni šoli (z vsemi dopolnitvami).

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika (angleščina).

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister.

Določi ga izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V šolskem letu 2023/24 bodo učenci 9. razreda naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja iz  slovenščine, matematike in fizike.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

SREDA, 7. MAJ 2024 SLOVENŠČINA
PONEDELJEK, 9. MAJ 2024 MATEMATIKA
SREDA, 13. MAJ 2024 TUJI JEZIK ANGLEŠČINA/FIZIKA
Dostopnost