Select Page

Izbirni predmet računalništvo – računalniška omrežja

 
Izbirni predmet računalniška omrežja je enoletni predmet, izvaja se v računalniški učilnici eno uro na teden.

Kaj se učenci pri predmetu učijo?

  • Spoznajo osnove računalniških omrežij in principe delovanja interneta in pasti interneta ter se navajali na varno delo
  • Informacije iščejo z uporabo iskalnikov, elektronskih virov.
  • Spoznajo spletne naslove, delajo z elektronsko pošto komunicirajo preko interneta.
  • Naučijo se uporabljati izmenjavo dokumentov z različnimi programskimi orodji ter skupinsko oblikovanje dokumentov prek mrež (Google Dokumenti, Dropbox, Office 365, OneDrive …).
  • Spoznajo delo z oddaljenimi računalniki.
  • Spoznajo spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami, urejevalnike HTML in druga orodja za izdelavo spletnih strani.
  • V projektni obliki dela izdelajo spletno mesto in jo prenesejo na svetovni splet ali aplikacijo za mobilni telefon
  • Vsak učenec si sam izbere vsebino, v šoli izdela več spletnih strani in jih povezal v spletni sestavek
  • Spoznajo aplikacijo Padlet, Kahoot in Mentimeter in v njej izdelajo vsak svoj kviz
  • Spoznajo aplikacijo Excel in se naučijo obdelati podatke v njem.


Ocenjevanje znanja

 Izdelava svoje spletne strani, izdelava Googlovega obrazca, izdelava ene izmed aplikacij Kahoot, Mentimeter ali Padlet. Obdelava podatkov v aplikaciji Excel. Njihove izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.

Dostopnost