Select Page

Vizija in poslanstvo šole

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje  postaja šola, usmerjena v doseganje  vrednot sodobne šole: skrbi za posameznika in njegov razvoj, skrbi za enake možnosti izobraževanja in doseganje znanja, goji spoštovanje, strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in želi biti odprta v širšem regijskem in mednarodnem prostoru.

To bomo dosegali  z uresničevanjem naslednjih  ciljev:

  • uresničevanje vsakoletnega delovnega načrta šole  skladno z zakonodajo,
  • organizacijo kakovostnega in učinkovitega pouka,
  • razvoj prepoznavnega vzgojnega koncepta šole z grajenjem sistema vrednot,
  • skrb za učence s posebnimi potrebami,
  • uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci,
  • gradnja kakovostnih odnosov med delavci šole, učenci in starši,
  • ohranjanje vodilne vloge pri uporabi informacijske in komunikacijske tehnologije pri vseh dejavnostih šole,
  • izobraževanje strokovnih delavcev šol v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport , Zavodom RS za šolstvo in Univerzo v Ljubljani in Mariboru.
Delite s prijateljiShare on Facebook