Select Page

Izbrani šport odbojka deklice

Izbrani šport ODBOJKA je namenjen učenkam 8. in 9. razreda, ki bi rade nadgradile in poglobile znanje odbojke, pridobljeno pri urah športa.

Z izbranim športom želimo doseči predvsem naslednje cilje

 • razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti;
 • nadgraditi tehnična in taktična znanja v izbrani športni panogi;
 • spoznati pomen redne športne vadbe;
 • se seznaniti s pravili;
 • razumeti vpliv izbranega športa na organizem;
 • spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu;
 • spoštovati pravila športnega obnašanja;
 • doživljati vpliv športne vadbe v izbranem športu na dobro počutje. Izvajali bomo naslednje praktične vsebine:
 • izpopolnjevanje osnovnih tehničnih elementov: zgornji in spodnji odboj, spodnji servis,
 • učenje zahtevnejših tehničnih in taktičnih elementov: podaja, sprejem servisa, zgornji servis, napadalni udarec, enojni in dvojni blok,
 • igralne različice 2:2 in 3:3 na igriščih različne velikosti, igra 6:6 na skrajšanem in normalnem igrišču.

Program se bo izvajal v šolski telovadnici.

Dostopnost