Select Page

Podaljšano bivanje

Na osnovi podatkov o številu prijavljenih učencev v program podaljšanega bivanja in predvidene razporeditve ur po urah in oddelkih, ki smo jih posredovali ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, smo dobili zagotovljen obseg dejavnosti, in sicer 100 ur

tedensko na centralni šoli  in 35 ur na podružnici v Pesju.

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda.
V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

PREHRANA

Poudarek je na zdravi prehrani, kulturi prehranjevanja in pomenu ter pridobivanju higienskih navad.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

So dejavnosti, namenjene počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev, ki se lahko odvijajo v učilnici, telovadnici, na igrišču, v parku… Ta čas je namenjen raznim igram (športne, družabne, socialne…), poslušanju glasbe, ogledu videokasete, branju, pogovoru, sprehodu…

SAMOSTOJNO UČENJE

Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje domače naloge in drugih šolskih obveznosti.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Je čas, namenjen razvijanju ustvarjalnosti na vseh področjih. Učenci se učijo mnenja usklajevati z vrstniki in sprejemati različne vloge v skupini.

Čas je namenjen sprostitvi in ustvarjanju brez učnih obveznosti.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želj učencev in njihovih staršev.

Oblikovali smo naslednje oddelke:

Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva na centralni šoli

O D D E L E K U Č I T E L J I Č A S
OPB – 1 (1. razred) Nina Lambizer 11.30 – 16.00
OPB – 2 (1. in 2. razred) Ines Zakrajšek urnik
OPB – 3 (3. razred) Boštjan Bradeško, Katja R. Čater urnik
OPB – 4  (3. in 4. razred)

Tomo Gorišek, Vodovnik, Tomažič,

Plazl, Repenšek

 

urnik

 

JUTRANJE VARSTVO Milena Pintar 6.00 – 8.00


Oddelki na podružnici v Pesju

O D D E L E K U Č I T E L J I C A Č A S
OPB Bernarda Mestek, Miran Jerič 11.50 –  16.00
JUTRANJE VARSTVO Učiteljice na podružnici v Pesju 6.00 – 8.00

Delite s prijateljiShare on Facebook
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-135656349-1\');