Select Page

Korak k Sončku

V šolskem letu 2021/2022 smo se na šoli prvič vključili v projekt Korak k Sončku. Želeli smo povezati sociološki vidik drugačnosti, s katero se srečujemo na vsakem koraku, in tuji jezik. Za prvo leto smo si zadali, da temo drugačnosti vključimo v oddelke drugih in četrtih razredov, v angleščini in na njim primerni ravni razumevanja.

Z mentoricami smo se v uvodnem sestanku dotaknile svetovnega dne cerebralne paralize in pregledale aktivnosti, ki bi jih lahko počele na to temo. Pri pouku so učenci spoznavali značilnosti bolezni, se o njej pogovarjali, prebrali knjigo Veveriček posebne sorte in ustvarjali na to temo. Pri angleščini smo snov dopolnili z igrami kaj imamo skupnega/različnega. Uporabljali smo enostavne stavčne strukture v tujem jeziku.

Tekom šolskega leta smo nato izvajali različne dejavnosti. V drugih razredih smo prebrali angleško knjigo Žabec in tujec, likovno ustvarjali na to temo, pogledali tudi risanko. Iskali smo razlike in podobnosti med knjigo in risanko.

Vmes se je porodila zamisel, da k projektu vključimo še nadarjene učence. Tako je Veronika Vida Brunšek, učenka 8. razreda, prebrala slovensko knjigo Elmer, nato pa jo po svoje obnovila v angleščini. Obnova je bila res kvalitetna, zato smo jo uporabili v razredu. Svojo obnovo je učenka v angleščini pripovedovala v 4. a, 4. b in 2. a razredu, nato smo jo še posneli za spletno stran. V 2. c razredu (podružnična šola) smo knjigo obravnavali pri urah angleščine, nato pa smo izdelali svoje Elmerje.

Med nadarjenimi je bil tudi Dominik Turinek, učenec 9. razreda, ki si je izbral knjigo o drugačnosti Ups, jaz sem pa zelen in na podlagi zgodbe v angleščini spisal in narisal strip.

4. c razred (podružnična šola) se je naučil pesem Anike Horvat – Naši mali sončki.

2. a razred z razredničarko je pripravil dramatizacijo knjige Žabec in tujec, 4. c razred pa dramatizacijo knjige Veveriček posebne sorte.

V 4. a in 4. b so imeli tudi pogovor z gostom, g. Pravdićem, pri urah športne vzgoje pa se preizkusili v športih malo drugače, recimo sedeči odbojki, gibanjem s prevezami.

Ker zaradi epidemiološke slike nismo bili prepričani, če se bo dalo zaključno prireditev izvesti v živo, smo se odločili za spletno video različico preseka našega dela.

O aktivnostih smo sproti obveščali na naši spletni strani https://www.o-aavelenje.ce.edus.si/category/korak-k-soncku/ .

V šolskem letu 2022/2023 bi želeli nadaljevati s projektom.

Mentorica:
Monika Ahtik

Slikanje z usti in nogami

Četrtošolci smo bili navdušeni nad predavanjem o nenasilni komunikaciji, ki ga je izvedel gospod Jani Pravdič. Spoznali smo, da lahko, kljub izzivom, ki nas doletijo v življenju, zmoremo vse, če si le nekaj dovolj želimo in se za to potrudimo. Gospod Pravdič nam je predstavil življenjsko pot dečka, ki se je rodil z manjkajočimi udi, a je kljub temu navdih vsakemu izmed nas in uživa v svojem življenju.  

Zanimalo nas je, kako je biti brez rok, zato smo se za nekaj ur postavili v dečkovo kožo. Spopadli smo se s povsem novimi izzivi. Pri vsakodnevnih dejavnostih v šoli, kot so slikanje, pisanje, radiranje, listanje knjig, uporaba ravnila in šestila, podajanje žoge, pitje in hranjenje, smo uporabljali usta in noge. Znan rek je še kako dobil smisel: “Če misliš, da zmoreš ali misliš, da ne zmoreš, v obeh primerih imaš prav.” Galerija slik,

Dramatizacija zgodbe Žabec in tujec – 2. a

Učenci 2.a smo spoznali zgodbo ŽABEC IN TUJEC in pripravili dramatizacijo.

Pogovarjali smo se o sprejemanju drugačnosti. Pripovedovali so o svojih izkušnjah.

Pri likovni umetnosti smo v različnih likovnih tehnikah ustvarjali na to temo in uredili razredno razstavo. Galerija slik.

Razredničarka Stanka Jeraj

Veveriček posebne sorte – 4. c

Prav gotovo poznate pravljico Veveriček posebne sorte naše odlične pravljičarke Svetlane Makarovič. Učenci 4. c smo se odločili, da jo bomo postavili na razredni oder. Pravljica se začne s novico o malih veveričkah. Veselje pa nenadoma skali ugotovitev, da najmlajši veveriček ne more skakati, ker ima eno tačko čisto drugačno. Mama je sprva neutolažljiva, kasneje pa spozna, da se je veveriček kljub omejenemu gibanju, naučil mnogo več kot ostali in postal najbolj priljubljen v gozdu.

Bravo! Še en dokaz več, kaj lahko dosežemo s trdno voljo in vztrajnostjo.

Sedeča odbojka, gibanje s prevezami – 4. r

Velikokrat nam zmanjka volje in vztrajnosti, ko naletimo na ovire pri svojih opravilih. Takrat pogosto iščemo izgovore, zakaj nečesa nismo opravili. Ste kdaj pomislili, koliko več truda in vztrajnosti potrebujejo tisti, ki ne slišijo, ne vidijo ali so gibalno ovirani? V okviru projekta Korak k sončku smo se četrtošolci srečevali s podobnimi ovirami. Spoznavali smo življenje slepih in odigrali sedečo odbojko.  Ugotovili smo, da kljub temu lahko živijo polno življenje, le veliko več truda in vztrajnosti morajo vložiti. Ob tem se je ponovno izkazalo, da Aškerčeve besede ČE HOČEŠ, TUDI ZMOREŠ, še kako držijo. Galerija slik.