Select Page

Izbirni predmet verstva in etika

Izbirni predmet Verstva in etika je triletni predmet in se izvaja v 7., 8. in 9. razredu.

Učencem nudi možnost, da razširijo svoje znanje o verstvih in etiki, ob tem pa spoznavajo druge kulture, načine življenja, značilnosti in posebnosti.

Na zanimiv in preprost način bodo predstavljena verstva, njihove temeljne značilnosti, medsebojne razlike, prepletanja in vplivi na življenje ljudi.

Ob spoznavanju vsega tega bomo znali ceniti vsakega posameznika, ne glede na versko prepričanje.

AKTUALNO!
Živimo v času vedno bolj intenzivnih stikov med različnimi kulturami in svetovi verstev postajajo vedno bolj del naše vsakdanjosti. Njihovo poznavanje je bistveno za razumevanje sodobnega sveta.

ZANIMIVO!
Tematika s področja verstev in etike vključuje raznovrstne vzorce razmišljanja, pravila, običaje. Njihovo poznavanje je zanimivo za ljudi različnih starosti in prepričanj.

KORISTNO!
Znanje s tega področja je koristno in potrebno za pridobitev splošne izobrazbe, ki je uporabna na številnih področjih. Nenazadnje prispeva k boljšemu poznavanju lastne tradicije in kulture.

ZABAVNO!
Vsako leto na koncu šolskega leta organiziramo zaključni izlet v tujino, kot nagrado za pridno delo čez vso leto!

Izvajalec Tomo Gorišek

Dostopnost