Select Page

Izbirni predmet elektronika z robotiko

klik60315_134957
V času informacijsko-komunikacijske družbe, ko se tehnika razvija z velikimi koraki, je potrebno mladim zagotoviti izkušnje, ki jim bodo pomagale na nadaljnji življenjski poti.

Te izkušnje zagotavljamo in uresničujemo s pomočjo izbirnega predmeta robotika, ki povezujejo znanje elektronike, strojništva in informatike. Pri predmetu se je potrebno spopasti s problemi, ki nase vežejo cel spekter znanj, zato smo prepričani, da ni boljšega učnega orodja, kot je izdelava robota.

Pri pouku učenci pokažejo veliko mero ustvarjalnosti in tehničnih sposobnosti. Cilj je izdelati robota, ki bo samostojno sledil črti. Za dokončanje uspešnega robota je potrebna velika mera iznajdljivosti in znanja na tehničnem področju.

Izbirni predmet Elektronika z robotika spada med enoletne predmete. Namenjen je učencem, ki obiskujejo 8. in 9. razred in obsega 35 ur pouka. Predmet se lahko obiskuje samostojno.

Cilji predmeta:

  • učenci spoznajo delovanje osnovnih elektronskih vezij,
  • digitalno in analogno izražanje podatkov,
  • fizikalne in tehnične lastnosti tipal,
  • povezanost elektrotehnike in robotike s fiziko in matematiko.

Predmet je usmerjen predvsem v praktično delo, zato se sestavlja različne naprave, katerih značilnosti učenci spoznavajo preko leta.

Vsako leto izdelamo robote, ki sledijo črti (RoboSLED), in se z njimi udeležimo regijskega tekmovanja.  Če smo dovolj uspešni, še državnega tekovanja v robotiki – RoboFEST.

Utrinke iz sestavljanja robotov in tekmovanja, si lahko ogledate na spodnjih posnetkih in slikah.

Mentor: Romeo Šalamon

Dostopnost