Select Page

Šola v naravi

Izhodišča za organizacijo šole v naravi

Šola ob soglasju staršev zagotovi pogoje za šolo v naravi in jo organizira. Vsaka šola oblikuje izvedbeni program, pri čemer upošteva cilje in načela splošnega programa šole v naravi ter okoliščine in materialne možnosti učencev in staršev.

Pri organizaciji šole v naravi je potrebno spoštovati naslednje zakonske in podzakonske akte:

  • Zakon o osnovni šoli,
  • Odredbo o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli,
  • Odredbo o normativih in standardih.

Šola lahko organizira šolo v naravi v različnih krajih, letnih časih in različnem trajanju in    obsegu.  Izvaja jo v okviru števila ur osnovnošolskega izobraževanja.

Šolo v naravi  sestavljajo naslednji elementi:

1. Delo, ki ga opredeljujejo temeljni cilji posamezne šole v naravi.
2. Obseg dela, ki je odvisen od ciljev in vsebin posamezne šole v naravi.
3. Rekreacijsko-sprostitvenih dejavnostih, ki dopolnjujejo in obsegajo naslednje:

  • odmore med pedagoškimi urami, ki so namenjeni krajšim sprostitvam ali počitku,
  • usmerjen prosti čas, ki ga učenci preživijo po lastni izbiri ob vodenju učiteljev spremljevalcev.

4. V času večerne animacije potekata dva sklopa aktivnosti:

  • prvi del je namenjen analizi opravljenega dela in predstavitvi aktivnosti naslednjega dne
  • drugi del je namenjen sprostitvi ob najrazličnejših kulturnih in družabnih aktivnostih.

5. Ostale dejavnosti:

 • Prehrana in osebna higiena – določen obseg ur je namenjen vsakodnevnim  opravilom, to je vzdrževanju osebne higiene, prehranjevanju, pospravljanju postelj in sob, urejanju osebne opreme, pripravi in pospravljanju jedilnice.
 • Dnevni počitek je prilagojen starosti udeležencev,  usklajevati ga je moč z usmerjenim  prostim časom.

Organizacija in izvedba šole v naravi

RAZRED KRAJ/ČAS VSEBINA NOSILCI

 

3. razred

Bazen Velenje

september, 2020

 

Tečaj plavanja

razredniki,

pom. ravnatelja

Bazen Velenje

 

3. razred

CŠOD Jurček

2. 11. – 6. 11. 2020

Naravoslovje

razredniki,

pom. ravnatelja

5. razred      ? Naučimo velenjčane smučati

razredniki,

pom. ravnatelja

 

6. razred

Trije Kralji

22. 2. – 26. 2. 2021

 

Zimska šola smučanja

razredniki,

učitelji ŠPO,

pom. ravnatelja

 

7. razred

 

CŠOD Ajda

CŠOD Škorpijon

4. 1. – 8. 1. 2021

 

Naravoslovje

razredniki,

pom. ravnatelja

Delite s prijateljiShare on Facebook
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-135656349-1\');