Select Page

Izbirni predmet ansambelska igra

Pri tem predmetu bodo učenci razvijali svojo ustvarjalnost, raziskovalno žilico, poglobili glasbena in druga znanja ter splošno razgledanost. Zasnovan je po načelu individualizacije, tako da v njem lahko uspešno sodelujejo z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami. Traja eno leto po 35 ur letno (enkrat tedensko), pouk ni vezan na razred (računalniška učilnica, oder, teren,…).

Učenci:
• uresničujejo glasbene projekte, značilne za določen kulturni prostor in čas,
• oblikujejo svoje glasbene zamisli s pomočjo računalnika in klaviatur,
• z lastnimi glasbenimi idejami ali z obstoječo glasbeno literaturo ozvočijo video film, šolski radijski program, šolski ples, proslavo, likovno razstavo, prireditev,
• raziskujejo razna glasbena področja (glasbene ustanove, glasbene poustvarjalce, glasbeno zapuščino v svojem okolju,…),
• raziščejo, predstavijo ali objavijo glasbeno zapuščino v svojem kraju,
• ozvočijo določeno vsebino s sodobnimi glasbenimi mediji,
• obiščejo koncertno hišo, televizijsko ali radijsko hišo,
• si ogledajo glasbeni film ali film z glasbeno tematiko,
• spoznajo organizacijo in izvedbo določene glasbene prireditve.

Ocenjevali bomo aktivnost pri organizaciji, vsebini, pri glasbenih dejavnostih ter napredek pri ustvarjanju.
Predmet podpira socializacijo na najvišji možni ravni in povezuje različna predmetna in druga področja v šoli ter zunaj nje (računalništvo, ples, zgodovina, etnologija, slovenščina, likovna umetnost…), ki so sinteza različnih dejavnosti in vsebin.

Anita Plazl

Dostopnost