Select Page

Izbirni predmet računalništvo – multimedija


Je enoletni predmet, ki se izvaja v računalniški učilnici enkrat tedensko.

  • Učenci se naučijo izdelati preprosto multimedijsko predstavitev v PowerPointu, s katero predstavijo skupini določeno informacijo iz okolja (npr. svojo družino, hobije, aktualne teme, itd.).
  • Spoznajo pomen barv in njihov vpliv na sporočilnost posamezne predstavitve.
  • Pri izdelavi predstavitve uporabijo elemente multimedije: besedilo, slike, animacije, film.
  • Urejajo zvočne datoteke (Audacity).
  • Naučijo se izdelati svoj film (PowerDirector)
  • Za predstavitev lahko uporabijo lastne animacije (Gimp).
  • Pripravijo in posnamejo kratek film  z digitalno kamero, telefonom in ga obdelajo na poljuben način (npr. v Windows Movie Maker-ju).
  • Naučijo se reševati enostavnejše probleme in izdelati svoje animacije s pomočjo programskega jezika.
  • Naučijo se uporabljati različne animacije Padlet, Kahoot, Mentimeter


Ocenjevanje znanja

Pri predmetu se ocenjuje predstavitev PowerPoint, izdelava animacije in izdelava filma.
Izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.

 

 

Dostopnost