Select Page

Šolska skupnost

Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov (upoštevajoč dolžnosti posameznika) se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo med sabo. Posamezne oddelke zastopata po dva predstavnika, ki ju tajno (v posameznem oddelku) izvolijo učenci na začetku šolskega leta. Delegati šolske skupnosti na svojem prvem srečanju sestavijo program dela in na tajnih volitvah izvolijo predsednika in namestnika šolske skupnosti.

Šolska skupnost ima za cilj ustvariti okolje, kjer se vsak učenec počuti slišan, spoštovan in vključen v procese odločanja. Z našimi rednimi srečanji, ki potekajo enkrat mesečno oz. po potrebi, želimo spodbuditi aktivno sodelovanje in izmenjavo idej med učenci. Namenjena je uveljavljanju interesov učencev, ki na konstruktiven način prispevajo k oblikovanju življenja na šoli.

Zavedamo se, da je moč skupnosti v raznolikosti mnenj.

Cilji šolske skupnosti:

 • Spodbujamo enotnost med različnimi razredi in starostnimi skupinami.
 • Zastopamo interese vseh učencev pri sodelovanju z učitelji in šolskim vodstvom.
 • Aktivno se vključujemo v organizacijo šolskih prireditev, dejavnosti ter prostovoljnih projektov.
 • Posvečamo pozornost problemom in vprašanjem, ki zadevajo učence, ter si prizadevamo za konstruktivne rešitve.
 • Vzpostavljamo jasno komunikacijo med učitelji in učenci.
 • Informiramo učence o odločitvah, ki vplivajo na njihovo šolsko izkušnjo.
 • Skrbimo za razvoj šole kot celote.

Naloge šolske skupnosti:

 • izvolimo predsednika šolske skupnosti in njegovega namestnika,
 • sprejmemo letni program dela,
 • sproti zbiramo pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom in življenjem na šoli,
 • redno obravnavamo šolsko problematiko,
 • tekmujemo za najboljši razred,
 • spremljamo uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarjamo na morebitne kršitve pravic in dolžnosti učencev,
 • sodelujemo pri sprejemu prvošolčkov v šolsko skupnost,
 • informiramo učence o svojih aktivnostih,
 • razvijamo čut pripadnosti šoli,
 • načrtujemo in organiziramo skupne akcije (zbiralne in humanitarne akcije, projekte, prireditve, tutorstvo, praznično fotografiranje, nagradni izlet, …)
 • opravljamo druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Dobrodošli v skupnosti, kjer se glasovi učencev združujejo v ustvarjalno moč za izboljšanje našega šolskega okolja!

Mentorici: Nataša Pšeničnik in Suzana Romih Šalamon

Rezultati zbiralne akcije papirja

V sredo, 22.11.2023, je bila zbiralna akcija papirja. Učenci ste temeljito spraznili kleti in stanovanja, saj smo zbrali kar 3056 kg papirja.

Tretje mesto so zasedli učenci 9. C, ki so zbrali 208 kg. Za njimi se je uvrstil 2. B razred s 608 kg. Največ papirja pa so zbrali učenci 5. A razreda, saj so prinesli 860 kg. Iskrene čestitke.

Vsem, ki ste prinesli kakšen kilogram in s tem prispevali k ohranitvi našega planeta, se iskreno zahvaljujejo.

Papir temeljito zbirajte papir še naprej, saj nas meseca maja čaka nova zbiralna akcija.

Šolska skupnost

Likovni natečaj za maskoto šole

Naša šola še nima maskote, zato potrebujemo vašo pomoč. Šolska skupnost razpisuje likovni natečaj za maskoto šole. Lahko sodelujete sami ali pa stopite skupaj kot skupina sošolcev ali prijateljev. Saj veste, več glav več ve in bolj zabavno je. Izmislite si maskoto, ki bo predstavljala našo šolo in bo kot naš simbol.

 • Na likovnem natečaju lahko sodelujejo vsi učenci naše šole.
 • Na A4 ali A3 narišite predlagano maskoto. Maskota naj bo preprosta, zanimiva, izvirna, simbolna, na pogled prijazna, pozitivna, zabavna ter povezana s šolo Opremite jo z barvami naše šole – rumena in modra. Vsebuje naj znak naše šole. Maskoto tudi poimenujte.
 • Likovni izdelek oddajte v posebno škatlo, ki je pripravljena v knjižnici.
 • Izdelek obvezno opremite s svojimi podatki: ime, priimek, razred.
 • Likovne izdelke bo pregledala komisija in izbrala najbolj izvirnega in zanimivega.
 • S pomočjo likovnega izdelka bomo dali izdelati maskoto.
 • Likovni natečaj traja do 15. decembra 2023, ki je zadnji dan za oddajo likovnih del.

Mentorici šolske skupnosti

Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost

V torek, 24.10.2023, so bili naši prvošolci sprejeti v šolsko skupnost. Starejši učenci so jim pripravili čudovit program. Prvošolci so skozi igro, petje in uganke dokazali, da so res že pravi šolarji. Po svečanem sprejemu  je sledilo še druženje z “velikimi prijatelji” osmošolci, kar je bilo res zabavno in zanimivo. Galerija slik.

Dostopnost