Select Page

Job-shadowing v Romuniji, peti dan

Petek, naš zadnji dan na gostujoči šoli. Sedaj so se učenci že kar nekako navadili na nas in ob srečanjih spoštljivo pozdravljajo. Ta njihova hvalevredna lastnost se kaže tudi med urami, saj vsi delajo, sodelujejo in sprašujejo. 
Učenci predmetne stopnje imajo pouk popoldan, tako je dopoldan na šoli bolj otroški živžav, ki pa vsak petek potihne že ob dvanajsti uri. 
Posebnost učencev na predmetni stopnji je, da imajo možnost, da jim starši plačajo dve uri dodatnih ur matematike in romunščine. Precej učencev pa se tudi odloči, da hodijo na intenzivne ure angleščine. To s pridom izkoristijo, saj vedo, da so znanja pomembna za njihovo prihodnost. 
Kakorkoli, spoznavale smo njihov način šolanja in ugotavljale, v čem se razlikuje od našega. Vsi imamo nekaj svojega, edinstvenega. In tako je tudi prav. Prav pa je tudi, da iščemo, spoznavamo nekaj novega in to vklapljamo v svoj pouk. Galerija slik.

Job-shadowing v Romuniji, četrti dan

Projekt naše šole nosi naslov Funkcionalna pismenost-pot do boljšega znanja. 
Prav to je bil vzrok, da nismo imele fokus pri učencih samo na branju in pisanju, ampak tudi pri razumevanju prebranega. Le-to je moralo biti dobro, hkrati pa so ga morali znati uporabiti na različnih področjih oziroma ga bodo morali tudi kasneje v vsakdanjem življenju. Istočasno pa so dokazovali, v kolikšni meri poznajo in uporabljajo bralne tehnike. Pri njihovih urah se je to prikazovalo na različne načine. 
Pri materinščini so v skupini po prebranem besedilu poznavanje besedila dokazovali z različnimi dokazi znanja; od dramatizacije, risanja stripa, poustvarjalnega pisanja do uglasbitve. 
Učenci so v skupini delali zavzeto, prav tako so bili dosledni pri svojem poročanju. Ker so v skupini rotirali, so morali tisto, kar je prejšnja skupina že povedala, nadgraditi ali vsaj dokazati, da to že znajo. 
Bilo je zanimivo, saj smo videle, kako vsi učenci sodelujejo in drug drugega vzpodbujajo. Galerija slik.

Job-shadowing v Romuniji, tretji dan

V sredo, 18. 10. 2023, smo dan posvetile preučevanju in spremljanju projekta Step by step, ki ga izvajajo na nižji stopnji osnovnošolskega izobraževanja oziroma eden oddelek na generacijo. Izvajata ga dve učiteljici,   prva od osmih  do dveh, druga pa od desetih do 16. ure. Torej so učenci na šoli od osme zjutraj do 16. ure popoldan. Vmes gredo na kosilo, ki ni v prostorih šole. 
Delo med urami poteka v skupinah, učenci pa seveda med njimi rotirajo. Delajo zelo zavzeto, svoje ugotovitve pa vedno predstavijo svojim sošolcem. Zanimivo je tudi to, da enako snov obravnavajo, spoznavajo in raziskujejo na različnih področjih, in sicer na matematičnih, glasbenih, likovnih, jezikovnih in drugih. Galerija slik.

Job-shadowing v Romuniji, drugi dan

Danes smo malo raziskovale organizacijo in delovanje šole. Ugotovile smo kar nekaj podobnosti in razlik med našim in njihovim osnovnošolskim izobraževanjem. 
Razredov imajo prav tako devet, a njihovi se poimenujejo od nič do osem. Ure trajajo dopoldne 45 minut, popoldne pa 50 minut. 
Ocen poznajo kar 10. Dejavnosti imajo strnjene  v 14 dni, medtem ko si jih mi prerazporedimo med letom. 
Zanimivo je, da nimajo garderob ali omaric  in po šoli hodijo kar obuti. 
Nimajo malice ali kosila. Le-tega si v bližnji restavraciji kupijo kar sami, a le tisti, ki sodelujejo v projektu Step by step in so v šoli do 16. ure.  Imajo pa trgovino, kjer si lahko kupijo raznolike prigrizke. 
Imajo šolsko uniformo. Vsi nosijo rdečo ali črno majico in jopico,  hlače oziroma krilo pa lahko imajo svoje, a morajo  biti temno modre ali črne barve. 
Imajo malo daljše odmore, trajajo 10 minut. 
Smo pa tudi danes ugotovile, da so nasmejani, polni energije in prijaznosti drug do drugega. Galerija slik.


Job-shadowing v Romuniji, prvi dan

Danes, v ponedeljek,  16. 10. 2023, smo preživele prvi dan v Scoala Gimnaziala “Lucian Grigorescu” Medgidia v Romuniji. 
Je zelo številčna, saj ima 800 učencev, ki prvič prestopijo prag pri šestih letih, zapustijo pa jo pri petnajstih. Pouk se jim prične ob osmi uri, zaključujejo pa ga ob 18. ali celo ob 19. uri. Vzrok temu je dvoizmenski pouk na višji stopnji, ki ga izvajajo kar po vsej Romuniji. 
Prisostvovale smo pri urah, kjer so sodelovali učenci višje in nižje stopnje. Zelo pozitivno smo bile presenečene pri opazovanju učencev, ki so bili pri delu nasmejani, zagnani in temeljiti pri zapisovanju svojih na novo dobljenih nalog. Učitelji pa so nas navdušili s svojo odprtostjo in srčnostjo. Galerija slik.

Dostopnost