Select Page

O Epi Reading Badge

epi reading

Epi Reading Badge je project, ki ima namen spodbuditi učence k branju njihovemu znanju primernih knjig v angleškem jeziku. Na ta način si bogatijo besedni zaklad ter s tem poglabljajo znanje tujega jezika.

Izbrane knjige so stopenjsko prilagojene že osvojenemu besedišču in znanju jezika v posameznem razredu.

Sodelujejo lahko učenci od 4. – 9. razreda. V 4. razredu preberejo tri, v 5. štiri, v ostalih razredih pa po pet knjig. V mesecu marcu poteka preverjanje (v pisni obliki – testne naloge), kako natančno so učenci izbrane knjige prebrali in koliko so si zapomnili. Glede na dosežene rezultate sodelujoči prejmejo zlato, srebrno ali priznanje za sodelovanje.

Vse knjige lahko učenci dobijo pri svoji učiteljici angleščine, lahko pa jih poiščejo tudi v šolski in drugih knjižnicah.

 

Koristna povezava:

http://www.penguinreaders.com/

4. razred

 1. HAPPY RHYMES 1

2. RABBIT’S FRIENDSDonald Dallas

3. THE GHOST HOUSEJohn Escott

5. razred

1. SAN FRANCISCO STORYJohn Ecsott

2. TOM CRUISERod Smith

3. PETE AND THE PIRATESStephen Rabley

4. TINKERS ISLANDStephen Rabley

6. razred

1. THE LONG ROADRod Smith

2. NEWSPAPER CHASEJohn Escott

3. THE SLAVE BOY OF PEMPEIIBernard Smith

4. KAREN AND THE ARTISTElizabeth Laird

5. LEOPARD AND THE LIGHHOUSEAnne Collins

7. razred

1. WILLIAM TELLFriedrich von Schiller

2. RUN FOR YOUR LIFE Stephen Waller

3. SPEED QUEENSRod Smith

4. WHITE ORYX Bernard Smith

5. KIM’S CHOICEBrigit Viney

Dostopnost