Select Page

Srebrna Eva Kralj

 klikMAG1113
Deskarji na snegu so v  soboto, 24. 3. 2012, na Rogli opravili  zaključno tekmo državnega pokala do 15 let, in sicer v disciplini prosti slog. (več …)

Šola v naravi

Untitled document

Program šole v naravi

R A Z R E D

K R A J / ČAS

VSEBINA

NOSILEC

3. razred

Velenje, oktober 2011

tečaj plavanja

razredniki,

pomočnica rav.

4. razred

Dom Jurček

18. 6. – 22. 6. 2012

naravoslovje, COŠD

razredniki,

pomočnica rav.

 

5. razred

Trije Kralji

12. 12. – 16. 12. 2011

27. 2. do 2. 3. 2012

 

smučanje

razredniki,

pomočnica rav.

7. razred

 

Dom Soča

28. 5. – 1. 6. 2012

 

naravoslovje, CŠOD

razredniki,

pomočnica rav.

Tabori

ČAS

VSEBINA

 

 

 CŠOD PLANINKA

IZBIRNI PREDMET:

KEMIJA V OKOLJU

ŠPORT ZA SPROSTITEV

(Sonja Zager, Franc Varšnik)

 

 

                      9. 3. – 10. 3. 2012

                      CŠOD, dom Ajda

INTENZIVNE VAJE

MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA

(Jelka Repenšek, Janja Pokleka)

 

 

8. in 9. junij 2012

TABOR ZA NADARJENE UČENCE

( Ravnatelj šole s sodelavci)

 

 

Junij, 2012

Raziskovanje velenjskega jezera

Sonja Zager

(učenci 5. razreda)

 

April, maj 2012

NOVINARSKI TABOR

(sodelovanje z OŠ v Rimskih Toplicah)

Martina Hribernik

 

 

Maj – junij 2012

TABOR ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI (3. VIO)

Preverjanje in ocenjevanje znanja

RAZPORED PISNEGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

 

 

DECEMBER  2011

DAN

RAZPORED   P/O ZNANJA   PO ODDELKIH IN PREDMETIH

1

NI1 – 7. RAZRED

2

GVZ – 5. A, 5. B

3

——————————————————————————————-

4

——————————————————————————————-

5

TJA – 8. RAZRED, 5. A, 5. B               TJA – 9.ABC, HS4

6

TJA – 9ABC, HS 123

7

NI3 – 9. RAZRED           TJA – 7. A, 7. B                     GOS – 5. A, 5.B

8

TJA – 6. A, 6. B               SPO – 3. A, 3. B, 3. C

9

NI2 – 8. RAZRED           TJA – 9. A, 9. B, 9. C         GEO- 7. A, 7. B

10

——————————————————————————————-

11

——————————————————————————————-

12

GEO – 6. A

13

GEO – 6. B                     MAT – 1. A, 1. B

14

MAT – 8. A, 8. B, 8. C

15

SLO – 6. A, 6. B

16

MAT – 9. A, 9. B, 9. C

17

——————————————————————————————-

18

——————————————————————————————-

19

MAT – 7. A, 7. B, 6. A, 6. B                   GEO – 9. B, 9. C

20

GEO – 9. A

21

NIT – 5. A, 5. B

22

 

23

 

24

——————————————————————————————-

25

POUKA PROSTI DNEVI

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

JANUAR  2012

DAN

RAZPORED   P/O ZNANJA   PO ODDELKIH IN PREDMETIH

1

——————————————————————————————–

2

——————————————————————————————–

3

 

4

 

5

 

6

MAT – 8.abc HS2                                                              NIT – 4. a, 4. b

7

——————————————————————————————–

8

——————————————————————————————–

9

GOS – 6. b/1

10

ZGO – 7. a, 7. b           GOS – 6. a/1

11

GEO – 8. b, 8. c           GOS – 6.b/2                                   DRU – 4. a, 4. b

12

BIO – 9. b         ZGO – 8. abc, 9. a               GOS – 6.a/2

13

GEO – 8. A       ZGO – 9. B, 9. c

14

——————————————————————————————

15

——————————————————————————————

16

DDE – 8. b                                         DRU – 5. a, 5. B     SPO – 3. abc

17

DDE – 8. c             SLO – 9.abcHS                 MAT- 4. a, 4. b, 5. A, 5. b

18

 

19

 

20

 

21

—————————————————————————————–

22

—————————————————————————————–

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

—————————————————————————————–

29

—————————————————————————————–

30

 

31

ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA

Letni delovni načrt

LETNI DELOVNI NAČRT EKO ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

1. IZDELAVA OKOLJSKEGA PREGLEDA ŠOLE (Katja Pristušek, Marija Ostovršnik Lilija)

 • Energija.
 • Odpadki.
 • Voda.
 • Transport.
 • Zdravje in dobro počutje.
 • Šolska okolica.
 • Biotska raznovrstnost.
 • Ohranjanje našega sveta.
 • Splošno.


2. IZDELAVA EKO AKCIJSKEGA NAČRTA ŠOLE
(Katja Pristušek, Marija Ostovršnik Lilija)

Zastaviti prednostne naloge za prihodnje šolsko leto, glede na okoljski pregled – naloge, katere še ne izvajamo.


3. PROJEKTI

3.1.      Ekopaket (Mateja Vetrih)

3.2.     Zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš (Franci Varšnik)

3.3.     Ekobranje za ekoživljenje (Katja Pristušek)

3.4.     Ohranjanje čiste vode in vodnih virov ( Mateja Vetrih)


4. OZAVEŠČEVALNA AKCIJA
(vsi učenci in delavci šole)

Predlog: Vključimo se v očiščevalno akcijo Očistimo Slovenijo – april 2012 oz. po dogovoru med šolskim letom.

Nadaljujemo z:

 • varčevanjem vode,
 • varčevanjem elektrike,
 • ločevanjem odpadkov,
 • čiščenjem okolice,
 • obeleževanjem pomembnih datumov.

Zapisala koordinatorica eko šole: Katja Pristušek
Velenje, 5. 9. 2011