Select Page

klikage001
Učenci od 1. do 3. razreda podružnične šole Pesje so letos že drugič izvedli projekt EKOPAKET pod vodstvom mentorice Mateje Vetrih. Preberite si kako je delo potekalo, ter oglejte si, kaj so ustvarjali.

V vsakem razredu sem izvedla enourno delavnico o spoznavanju kartonske embalaže. Učenci so bili takrat seznanjeni o sestavi KEMS-a, o njenih lastnostih, o uporabnosti in predvsem o ravnanju z odpadno KEMS. Naučili smo se pravilno zlagati embalažo in se pogovorili o embalaži kot odpadku. Seznanili so se, kaj se zgodi z embalažo, ko jo mi zavržemo. Ugotovili so, da je ločevanje ključnega pomena pri recikliranju in zmanjševanju odpadkov. Vsak dan smo se pogovarjali o količini porabljenih živil iz KEMS (doma in v šoli) in se dogovorili, da bomo poskušali zmanjšati uporabo le teh. Ob tem gre pohvaliti tudi šolsko kuhinjo, ki je v letošnje manj napitkov iz KEMS. Kadar pa se je embalaža pojavila pred nami, smo jo skrbno zložili in zbrali na kup. Uvedli smo tudi manjše tekmovanje »lepše stisnjena embalaža«. Po končanem tekmovanju smo KEMS odvrgli v zabojnik za plastiko. Zmagovalci tekmovanja so kasneje sodelovali tudi v kreativnem ustvarjanju iz KEMS.

imagex003

PODROBNA PREDSTAVITEV DELA


1. RAZRED

Uro smo začeli s pogovorom. Učenci so pripovedovali o tem, kako se oni vedejo v naravi, kako skrbijo zanjo. Pred sabo imajo tudi delovni list, na katerem je potrebno očistiti park. (Iz pobarvanke Dogodivščine Smetka in Vrečka.) Beseda je stekla dalje o ločevanju odpadkov in pomenu le tega. Razložili smo besedo recikliranje in našteli nekaj primerov recikliranja. Pred njih sem postavila kartonsko embalažo za mleko in sok. Najprej smo jo poimenovali, razložili za kaj jo uporabljamo in iz česa je. Nato smo se igrali vihro možganov, kaj lahko naredimo iz nje, ko je ne potrebujemo več. Učenci so že sami našteli veliko možnosti o ponovni uporabi. Poudarili pa smo, da je zato pomembno ločevati in pred tem še pravilno stisniti KEMS. Naučili smo se pravilno stisniti embalažo in razložili pravila nagradne igre. Na koncu so učenci lahko še po želji barvali pobarvanke na temo Očistimo planet Zemljo.

imagex005

2. RAZRED

Na začetku ure smo skupaj prebrali slikopis o ločevanju odpadkov. Prebrano smo izbrali za iztočnico za pogovor. Poudarili smo pomen ločevanja odpadkov in se ustavili pri razlagi pojma recikliranje. S pomočjo plakatov smo ponovili o kartonski embalaži za mleko in sok. Razložili smo, iz česa je, za kaj jo uporabljamo, kako jo odvržemo in v kaj jo predelajo. Ustavili smo se pri stiskanju embalaže, to praktično preizkusili in razložili pravila nagradne igre »Lepše stisnjena embalaža«. Zaključili smo s sklepom, da bomo poskušali uporabljati čim manj živil iz KEMS, da bomo ločevali odpadke, da bomo varčevali in se nasplošno vedli odgovorno do naše narave. Za konec smo si ogledali še krajši risani film Ozzy Ozon.

imagex007

3. RAZRED

V tretjem razredu smo pričeli s pogovorom o ločevanju odpadkov. Rešili smo tudi učni list o tem, katere odpadke odlagamo v katere zabojnike. Pogovorili smo se o tem, kako ločimo zabojnike in si jih tudi ogledali. Podrobno smo ponovili o KEMS kot odpadku. Poudarili smo ponovno uporabo le tega in našteli primere, kako jo ponovno uporabiti. Praktično smo preizkusili stiskati embalažo. Seznanila sem jih s pravili nagradne igre »Lepše stisnjena embalaža«. Pogovor je stekel v smeri varčevanja in zmanjševanja količin odpadkov. Učenci so veliko vedeli povedati tudi o obnovljivih virih, kar je znak, da so o tem osveščeni in se doma o tem pogovarjajo. Tudi tukaj smo si ogledali risani film Ozzy Ozon in film o varčevanju z energijo. Po končanem ogledu so učenci na glas razmišljali o reševanju planeta Zemlje.


KREATIVNO USTVARJANJE

Zmagovalci nagradne igre so bili drugošolci, zato smo skupaj nadaljevali »raziskovanje« KEMS. V šolo so prinesli različne izpraznjene embalaže. Skupaj smo si jih ogledali, jih opisali, ponovili že znano o značilnostih in seveda govorili o njeni predelavi.

Bili smo domiselni in sestavili visok stolp. Ugotovili smo, da se lahko igramo tudi igrico »Ne podri stolpa!«. Ob tem smo se zelo zabavali. Ko pa so embalaže zopet ležale na tleh, smo se odločili, da bomo iz njih nekaj naredili. Na velike liste smo najprej v skupinah narisali risane junake in jih pobarvali. Za ozadje pa smo si izbrali koščke, izrezane iz Kartonske embalaže za mleko in sok. Nastali so prekrasni izdelki, ki smo jih razstavili na razrednem panoju.

imagex007

Mateja Vetrih


Dostopnost