Select Page

Pri projektu English skills zadnje mesece nismo počivali. Prav nasprotno. Z učenci smo spoznavali novo spletno orodje StoryJumper za izdelavo e-knjig. Naučili smo se narediti e-knjigo, s katero smo predstavili našo državo in nekatere njene lepote. Hkrati so učenci ustvarili tudi avdio knjigo in pripravili naloge slušnega razumevanja. Vse skupaj smo seveda podelili z našimi vrstniki iz Turčije in Poljske. Tako bodo učenci najprej poslušali e-knjigo in rešili naloge, nato pa še prebrali e-knjigo in preverili svoje rešitve. Enako bodo naredili tudi naši učenci s knjigami, ki jih bomo dobili iz sodelujočih držav. Poleg izpopolnjevanja slušnega, bralnega, govornega in pisnega sporočanja bomo tako še bolje spoznali znamenitosti Turčije in Poljske. Našo knjigo pa si lahko ogledate tudi sami, jo poslušate in se preizkusite v reševanju nalog.

E-KNJIGA
LISTENING-READING EXERCISES
AUDIOBOOK

Monika Ahtik, mentorica projekta

Dostopnost