Select Page

 LOKACIJA:

_________________________________________________________________________

Šolska knjižnica se lokacijsko nahaja v osrednjem delu šole (v 1. nadstropju, nad avlo), v sicer  ne zelo velikem, a racionalno in prijetno urejenem prostoru.

 

UPORABNIKI:
______________________________________________________________________________________________________ 

Urejena je v skladu s knjižnično zakonodajo in priporočili stroke kot uporabnikom prijazen knjižnično informacijski center šole, namenjen učencem, pedagoškim in strokovnim delavcem šole, staršem in po potrebi tudi zunanjim uporabnikomStoritve šolske knjižnice uporabljajo tudi vzgojiteljice in otroci iz na šoli gostujočih oddelkov vrtca Vrtiljak.


STORITVE:
______________________________________________________________________________________________________ 

Knjižnica uporabnikom omogoča in ponuja:

  • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo
  • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva
  • pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice
  • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom
  • uporabo knjižničnega in vzajemnega kataloga ter drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov
  • usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice
  • izvajanje posebnih oblik bibliopedagoške dejavnosti za razvijanje bralne kulture, bralnih strategij in osvajanje knjižnično informacijskih znanj
  • seznanjanje uporabnikov z dejavnostjo knjižnice, knjižnično zbirko in novostmi  (v prostoru knjižnice, na internetni strani in na druge promocijske načine)
  • medknjižnično izposojo

Dostopnost