Select Page

Številka: 6030-1/2021/73
Datum: 27. 8. 2021

Z Ministrstva z a zdravje so sporočili, da bodo testi za samotestiranje učencev  na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. Prosimo vas, da o tem obvestite starše učencev.

V skladu z navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale
staršem ali zakonitim zastopnikom  s Kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010.

Učencu trenutno pripada 5 (pet) hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec, oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

NIJZ priporoča, da učenci  samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR), v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.

Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole.

Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje.

Okrožnico povzel:
Zdenko Gorišek, ravnatelj šole


Dostopnost