Select Page

PLAN DELA ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE

Šolsko leto 2011/12

Oktober 2011

1. Izbor predstavnikov šolske skupnosti po oddelkih (september 2011)

2. Volitve za odbor ŠS (predsednik, namestnik predsednika, tajnik)

3. Kriterij točkovanja aktivnosti čez celo leto

4. Organizacija aktivnosti, ki se bodo točkovale

5. Tekmovanje za zmagovalni razred ob koncu šolskega leta (junij 2011-nagradni izlet, točkuje se po kriteriju)

6. Točkovane aktivnosti ( ocenjuje se vsak razred posebej):

  • Učenje, učni uspeh
  • Dve zbiralni akciji papirja (oktober 2011, april ali maj 2012)
  • Zgledni oddelek (nudenje učne pomoči, humanitarne akcije, pohvale; to beleži razrednik ali drugi učitelji v mapo šolske skupnosti, ki je v zbornici)
  • Eko dejavnosti (čiščenje okolice šole, v sodelovanju z EKO predstavniki)

7. Šolska skupnost bo sodelovala pri prireditvi KARAOKE in podelitvi nagrad in pohval posameznim učencem ( uvrstitev na Karaokah, Špornik šole,…)

8. Skrb za uresničevanje vzgojnega načrta šole in hišnega reda s poudarkom na vrednotah šole (znanje, učenje, odgovornost, strpnost, spoštovanje, poštenost)

9. Odbor šolske skupnosti bo pripravil kriterije ŠS za zmagovalni razred v šolskem letu 2011/12 in obvestil o njih oddelke. (1. in 2. razred na akcijah prejemajo samo pohvale).

Srečanje predstavnikov ŠS bodo po dogovoru, ob sredah 1. šolsko uro v sejni sobi.

Mentorica šolske skupnosti, Andreja Selan

Dostopnost