Select Page

kotiek_pomanjana

JANUAR:

 • uredili smo eko kotiček (ptice pozimi-OPB),
 • nahranili smo ptice v okolici šole (OPB),
 • izdelovali smo ptičje hišice, spoznavali ptice (OPB),
 • organizirali smo šolski natečaj za nalepke : Varčuj z vodo (cela šola),
 • izvajali smo dejavnosti v projektu Eko –paket (Pesje),
 • spremljali smo posvojen košček zemlje ob reki Paki (OPB),
 • brali smo eko knjige in zgodbice,
 • zbirali smo odpadne tonerje, kartuše, baterije, zamaške,
 • ločevali smo odpadke,
 • vsakodnevno varčevali z vodo in elektriko,
 • vodni detektivi so preverjali zapiranje pip.

FEBRUAR:

 • izvajali smo aktivnosti v projektu Eko-paket in ga zaključili (Pesje),
 • izbrali smo najizvirnejše nalepke Varčuj z vodo in jih nalepili nad umivalnike,(cela šola)
 • eko detektivi so preverjali in spremljali zapiranje vode in ugašanje luči,
 • spremljali smo posvojen košček zemlje ob reki Paki (OPB),
 • ločevali smo odpadke (cela šola),
 • očistili smo okolico šole (posamezni razredi),
 • zbirali smo tonerje, kartuše, baterije, zamaške,
 • na vsakem koraku varčevali z vodo in elektriko,
 • spremljali smo porabo vode na šoli.


 

Dostopnost