Select Page

 

Izberejo lahko učenci 9. razreda
Število ur 32 – 1 ura tedensko
Učitelj Romeo Šalamon


Računalništvo – Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

Sodobni človek potrebuje internet. V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

računalniško omrežje (krajevno in globalno),
vmesnik, usmerjevalnik, požarna pregrada, optično omrežje,
kaj je internet, kaj lahko počneš v njem in naslove v internetu,
storitve interneta (elektronska pošta, Svetovni Splet – WWW),
prednosti in slabosti temeljnih storitev omrežja internet,
elektronska pošta (ARNES, Gmail …),
spletne naslove, protokol HTTP,
spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami,
urejevalnike HTML (Weeby, Google Sites …),
spletno stran, brskalnike (Chrome, Firefox, IE, Opera …) in iskalnike,
Slike v Svetovnem Spletu (jpg, gif, animirani gif, png),
pripraviti sliko v grafičnem programu za umestitev na spletno stran,
omejitve Svetovnega Spleta pri izdelavi spletnih sestavkov,
urediti spletni sestavek in ga objaviti v Svetovnem Spletu.


Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.

Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

SEMINARSKE NALOGE

– GREGOR REPAS http://bmwtheultimatdrivingmachine.weebly.com

Dostopnost