Select Page

klik190051
Prav gotovo ste že vsi vsaj z enim kotičkom očesa uzrli kakšen pano z rožo vrednot, ki nas od začetka letošnjega šolskega leta pozdravljajo v vsakem nadstropju naše šole.

V šolskem letu 2009/2010 je zagledal luč sveta Vzgojni načrt, naše šole, v katerem so med drugim opredeljene vrednote, ki jim bomo sledili učenci, učitelji in vsi delavci šole z namenom našega dobrega medsebojnega počutja, razumevanja in še kvalitetnega sobivanja.

Vsi zaposleni na šoli, učenci in starši smo se tako dogovorili, da se bomo trudili in z zglednim ravnanjem izražali sprejete vrednote: SPOŠTOVANJE, STRPNOST, POŠTENOST, ODGOVORNOST, ZNANJE/UČENJE.

Ustavi se kdaj ob roži vrednot in pomisli, kaj zate pomeni spoštovati nekoga, biti strpen do drugega, učiti se in imeti znanje o nečem, biti pošten in odgovoren pri opravljanju svojega dela, pri svojih ravnanjih. Poskušaj sošolcu polepšati dan s kakšno spoštljivo, prijateljsko gesto, poskušaj preprečiti kakšen konflikt, poskušaj odreagirati mirno, nenasilno, četudi je druga oseba vsa v jezi, poskušaj kdaj sam ponuditi učno pomoč sošolcu, ki jo je potreben, priznaj morebitno napako ali neprimerno ravnanje in ga poskušaj čimprej popraviti, poskušaj biti spoštljiv in strpen in poslušaj sogovornika do konca, šele nato povej tudi ti svoje mnenje.

Ker bodo tudi ure oddelčnih skupnosti v večji meri namenjene pogovorom na temo našega dobrega medsebojnega počutja, spoštovanja, strpnosti, smernicam za naše odgovorno ravnanje, bodi na njih karseda aktiven in daj pobudo za kakšno oddelčno aktivnost, ki bi krepila vrednote naše šole. Naredi vse, kar je v tvoji moči, da bi se vsi okoli tebe dobro počutili, imeli občutek sprejetosti, razumevanja in spoštovanja. Morda pa skupaj izdelate tudi svojo oddelčno rožo vrednot. Galerija slik.

Janja Pokleka, šolska svetovalna delavka

Dostopnost