Select Page

klikLIKA 1
Že v prvem triletju smo poskrbeli, da učenci skozi igre in pesmi, ki so podkrepljene z gibanjem in gibalno odzivnostjo, spoznajo nov jezik in novo kulturo.

Osnovni cilj učenja angleščine v zgodnjem obdobju je omogočiti otrokom, da začutijo predvsem zvoke, glasove in ritem angleškega jezika. Otrok se uči tujega jezika podobno kot materinščine – lahko vsrka veliko in razume veliko več, kot je  sposoben povedati. Jezik bo postopoma usvojil in na koncu tudi aktivno uporabil. Učenci poslušajo zgodbe, ki jih s pomočjo ilustracij, zvočnih efektov, tona in intonacije zlahka razumejo, kljub temu da mogoče ne poznajo vsake besede. Pri pouku postopno uvajamo besedišče in kratke besedne zveze, kar redno utrjujemo in ponavljamo skozi igre, pesmice in izštevanke.  Učenje jezika s posnemanjem je v tej starosti zelo učinkovito.
sssSLIKA 1
Pri urah angleščine vedno pojemo…

sssslika 2
…plešemo, skačemo in štejemo

sssslika 3
… se igramo

sssslika 4
… pridno lepimo in rešujemo delovne liste

sssslika 5
… rišemo po navodilu

sssslika 6
… barvamo

sssSLIKA 7
… spoznavamo ter utrjujemo nove besede s pomočjo slikovnega gradiva.

Dostopnost