Select Page

The final day at school in Portugal

Še zadnjič smo obiskali različne oddelke pri pouku tehnike, logike in portugalščine. V šolski knjižnici smo si ogledali predstavitve obeh držav, šol in šolskih sistemov ter opravili končno evalvacijo opravljenega dela. Poslovili smo se od učencev, jim razdelili spominke iz Slovenije ter se zahvalili za njihovo gostoljubje.

Popoldne smo se popeljali po dolini reke Douro, ki je bogata vinorodna pokrajina.

Zanimivost: ocene imajo od 1 do 5, pri čemer sta oceni 1 in 2 negativni. Galerija slik.

Portugal, day 4

Nagajive očke in radovedni nasmeški najmlajših so nas pričakali v četrtkovem jutru. Obiskali smo šoli, ki sta del skupine šol Agrupamento de Escolas de Briteiros. V obeh primerih gre za vrtec in oddelke od 1. do 4. razreda. Videli smo, kako so v pedagoški proces vključeni otroci s posebnimi potrebami; na Portugalskem nimajo šol s prilagojenim programom. Prisotni smo bili v vseh oddelkih, videli potek opismenjevanja, spoznali bralne strategije in aktivnosti po obveznem pouku; učenci lahko ostanejo v šoli do 18.30.

Pozno popoldne smo obiskali svetišči Bom Jesus in Sameiro, ki sta na nas pustila mogočen vtis.

Zanimivost: V zimskem času ne ogrevajo šolskih prostorov. Učenci so v razredih v zimskih jaknah oz. bundah. Galerija slik.

Boa tarde

Današnji program smo prilagodili vremenskim razmeram. Po ogledu šolskih športnih objektov, nad katerimi smo bili navdušeni, smo se odpeljali v lokalni muzej Museum of Castreja Culture, kjer nam je arheolog predstavil najstarejšo naselbino Citanio de Briteiros iz kamene dobe. Kljub dežju smo naredili krožno turo skozi ostanke mesta.

V popoldanskem času smo prisostvovali pouku fizike in kemije (to je en predmet) osmošolcev, kjer so pripravljali kruh iz želodove moke. Aktivnost je potekala pod vodstvom kuharskega mojstra in v sodelovanju z dijaki srednje kuharske šole. Zanimivost: učenci so ves čas pouka obuti, šolskih copat nimajo. Preobujejo se samo pri urah športa. Galerija slik.

Agrupamento de escolas de Briteiros, segundo dia

Po jutranji deževni vožnji do šole nas je čakal dan spremljanja pouka od petega do devetega razreda.  

Večina pouka, ki smo ga spremljali, je bil za nas izziv, saj so ure potekale v portugalščini. Prisotni smo bili pri urah portugalščine, portugalščine kot nematernega jezika, podjetništva in kariernega svetovanja, zgodovine in geografije Portugalske ter angleščine.

S spremljanjem pouka smo spoznali zanimive razlike v primerjavi z našim šolskim sistemom. S poukom začnejo ob 8.30, njihove šolske ure pa trajajo 50 oziroma 100 minut istega predmeta; vmesnega odmora nimajo. Po dveh šolskih urah sledi malica, ki si jo prinesejo od doma ali kupijo v šolskem baru.

Po končanem pouku in evalvaciji le-tega smo raziskovali Brago, ki je glavno mesto severozahodne zgodovinske in kulturne province Minho. Galerija slik.