Select Page

klikSC00477

V petek, 16.9. 2011 smo se učenci, učenke in učiteljice 1. , 2. in 3. razreda podružnične šole Pesje odločili, da si ogledamo naša bližnja jezera.

Šaleška dolina leži v predalpskem svetu,med Smrekovcem na SZ, Paškim Kozjakom na V, Ložniškim gričevjem na J in Graško goro na S. Po svojem tektonskem nastanku je območje udorina oziroma kotlina in med njenim ugrezanjem je v dnu nastal premog, pliocenski lignit. Zaradi njegovega izkopavanja so na desnih pritokih reke Pake nastala šaleška ugrezninska jezera. Škalsko jezero je nastalo v spodnjem toku Lepene. Med šaleškimi jezeri je najstarejše. Njegova oblika se ne spreminja več, saj so na tem območju z izkopavanjem lignita zaključili. Velenjsko jezero je največje med šaleškimi jezeri. Premog izkopavajo le še pod njegovim Z bregom, zato se oblika in prostornina ne bosta bistveno več spreminjali. Družmirsko jezero je najmlajše med šaleškimi jezeri. V prihodnje bo postalo največje jezero v Šaleški dolini.

Na naši poti smo srečali živali, ki živijo ob jezerih. Naše utrinke si lahko ogledate v Galeriji slik.

Učiteljica: Vesna Hudej

Dostopnost