Select Page

Projekti in prednostne naloge

PROJEKTI NOSILCI
Razpnimo mavrico prijateljstva med generacijami M. Glinšek s sodelavci
EKO ŠOLA – okoljski projekti, EKO KVIZ, varujmo in ohranimo Šaleško dolino, Odpadek K. Pristušek, T. Gorišek, ravnatelj, MZPM
Podarim, se veselim, Pokloni zvezek, Junaki našega časa, Cvetje v čevljih,  Varno na kolesu, Bazar, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rastem s knjigo S. Zvir, I. Zakrajšek, M. Hribernik, F. Varšnik, aktivi
Naj talenti 2023* (projekt izveden odvisno od razmer COVID-19) S. Zvir, M. Smirnov, M. Vetrih, A. Plazl, R. Šalamon,
M. Hribernik, P. Špegel Sovič
Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo
(ure OS)
Razredni aktivi učiteljev
Šola bere Alenka Meža Hrovat
Delo z nadarjenimi učenci in organizacija enodnevnega raziskovalnega tabora M. Hribernik, strokovni aktivi učiteljev
*Projekt: Otroci otrokom pripravimo zdrav tradicionalni obrok Milena Pintar
*Projekt: Pri učenju nam pomaga štirinožni prijatelj Katja Pristušek – DSP

*Projekt: Korak k sončku – 2. in 4. razred (SLJ, TJA)

 

Helena Cah
NOVI PROJEKTI  
  1. Kaj je naključna prijaznost?
        – projekt spodbuja pozitivno šolsko klimo;
        – pripomore k izboljšanju vedenja in učnega uspeha;
  2. »Pravice niso pravljice«, je projekt v sklopu ZPM Slovenije in MZPM Velenje in nadgradnja Otroškega parlamenta.
  3. Tradicionalni »Skazin tek«
 
PROJEKTI RAZREDNIH/STROKOVNIH AKTIVOV  

PROJEKT  Erasmus+

Funkcionalna pismenost – poti do boljšega znanja

 

Lidija Strmšek Pisanec s sodelavci
FORMATIVNO SPREMLJANJE ZNANJA Z ELEMENTI NTC
(sodelovanje z OŠ MPT Velenje)
–          razumeti, kaj razumejo učenci,
–          priložnost za izboljšanje znanja.
Vanja Božič s sodelavci

 

Dostopnost