Select Page

Izbirni predmet šport za sprostitev

Predmet je namenjen učencem devetega razreda in obsega 32 ur.

V teh urah se bomo podrobneje seznanili z športnimi zvrstmi iz programa redne športne vzgoje (igre z žogo) in z nekaterimi novimi oblikami športa, ki v rednih urah niso prisotne ali pa so vendar v manjšini (fitnes, plavanje in vodna košarka, dvoranski hokej). Seveda pa bodo lahko pri tem predmetu stopile v ospredje tudi želje skupine.

Cilji izbirnega predmeta šport za zdravje: razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi, z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo, opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost, izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti. Predvsem pa je želja privzgojiti redno športno vadbo za dobro počutje in zdravje v odrasli dobi.

Mentor: Franc Varšnik

Dostopnost