Select Page

Izbirni predmet obdelava gradiv les

Opis predmeta

 Obdelava gradiv: les je enoletni izbirni naravoslovno–tehnični predmet, ki obsega 35 ur letno. Izvaja se 1x tedensko oz. po do dogovoru.

Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi materiali: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Pri delu si učenci samostojno bogatijo znanje z uporabo priročnikov in drugih virov informacij ter uporabljajo že osvojeno znanje iz predmeta tehnike in tehnologije ter znanja iz naravoslovnih predmetov.

Cilji 

 • Učenci načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv
 • Izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • Pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke
 • Ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj
 • Merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki
 • Spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv
 • Iščejo podobnosti in razlike med orodji
 • Izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta
 • Se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje
 • Spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo
 • Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delov skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela
 • Spoznajo poklice v industriji in obrti
 • Spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter njegovega varovanja

Izdelki 

Izdelki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, samozavest, prilagojeni so tudi njegovim trenutnim sposobnostim. Izdelki so tudi uporabni, zabavni in bogatijo mladostnikovo okolje. Otroci si prav tako pridobivajo znanja in izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa.

Predlagani izdelki:

 • igrače npr. račka, ptička, slon, jo-jo…
 • razna stojala npr. za zgoščenke, začimbe, knjige …
 • različne škatle npr. za shranjevanje orodja, nakita,…
 • dekoracije npr. ura, svečnik,…
 • drugi izdelki npr. pručke, zložljivi stolček,…
 • izdelki po želji učencev


   

 

Ocenjevanje

Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, usmerja vrednotenje funkcionalnosti in kakovosti izdelka ter preverja doseganje standardov znanja. Ocenjevali bomo načrte za izdelek in izdelke. Njihove izdelke kritično vrednotimo po vnaprej znanih kriterijih.

Dostopnost