Select Page

Šolski koledar

2022 četrtek 1. 9. 2022 ZAČETEK POUKA
ponedeljek – petek 31. 10. – 4. 11. JESENSKE POČITNICE
ponedeljek 31. 10. DAN REFORMACIJE
torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
petek 23. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
nedelja 25. 12. BOŽIČ
nedelja 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
ponedeljek- ponedeljek 26. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2023 nedelja – ponedeljek 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO
petek 27. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
sreda 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek – sobota 17. 2. – 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek – petek 30. 1. – 3. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
ponedeljek 10. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
četrtek 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
četrtek- torek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
ponedeljek – torek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA
četrtek 15. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE

9. RAZREDA

        petek 23. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE

OD 1. DO 8. RAZREDA

PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

nedelja 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI

 

sreda, 14. 6. 2023

Valeta za učence 9. razreda

Zaključek pouka za učence 9. razreda

Plesni venček na ploščadi pred šolo za učence 9. razreda

                

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE  
16. 6. – 29. 6. 2023 1. rok učenci 9. razreda  
26. 6. – 7. 7. 2023 1. rok učenci od 1. do 8. razreda  
18. 8. – 31. 8. 2023 2. rok učenci od 1. do 9. razreda  

 

NOSILCI PRIPRAV IN IZVEDBA DRŽAVNIH PROSLAV NA NIVOJU ŠOLE

8. februar – slovenski kulturni praznik aktiv 9. razred
25. december aktiv 6. razred
25. junij aktiv 4. razred

  

PREDVIDENI  DATUMI AKTIVNOSTI
6. oktober 2022 ekskurzije po programu  razrednih aktivov (dnevi dejavnosti)
25. maj 2023 Mala športna atletska olimpiada* (odvisno od razmer COVID-19)
23. december 2022 Proslava ob dnevu samostojnosti
23. in/ali 24.  januar 2023 RUZ ob zaključku 1. ocenjevalnega  obdobja
 9. junij 2023 RUZ – 9. razred
 19. junij 2023 RUZ – 1. do 8. razreda
april/maj 2023 Naj talenti 2023
7. julij 2023 Zaključna seja UZŠ


Šolski koledar – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja določa 64. člen Zakona o osnovni šoli (z vsemi dopolnitvami).

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika (angleščina).

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister.

Določi ga izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V šolskem letu 2022/23 bodo učenci 9. razreda naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja iz  slovenščine, matematike in fizike.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

SREDA, 4. MAJ 2023 SLOVENŠČINA
PONEDELJEK, 8. MAJ 2023 MATEMATIKA
SREDA, 10. MAJ 2023 TUJ JEZIK ANGLEŠČINA/FIZIKA

 

 

Dostopnost