Select Page

Interesne dejavnosti

Število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik za osnovno šolo. Potekajo 35 tednov v šolskem letu.

Vsaka interesna dejavnost deluje po programu, ki ga pripravi mentor dejavnosti ob sodelovanju z učenci. Programi so v osnovi sestavljeni tako, da lahko v dejavnosti delujejo tako učenci, ki so že v preteklem letu obiskovali interesno dejavnost, kakor tudi tisti, ki se vanjo šele vključujejo.

ŠT. INTERESNA DEJAVNOST MENTOR URNIK ŠT. UR
1. KEMIJSKE DELAVNICE  8 Sonja Zager četrtek, 1. ura 35
2. KEMIJSKE DELAVNICE  9 Sonja Zager torek, 1. ura 32
3. NARAVOSLOVNE DELAVNICE 6 Sonja Zager sreda, 1. ura 35
4. MLADI GEOGRAFI  7 – 9 Tomo Gorišek po dogovoru 20
5. EKO KVIZ  6 – 9 Tomo Gorišek po dogovoru 20
6. PLANINCI 1 – 9 N. Fajfar, S. Jeraj sobota 70
7. LIKOVNI KROŽEK 5 – 9 Jelka Repenšek sreda, 1. ura 35
8. CANKARJEVO TEKMOVANJE 6 – 9 Hribernik, Špegel Sovič, Meža Hrovat po dogovoru 30
9. RASTEM S KNJIGO 6 – 9 Hribernik, Špegel Sovič, Meža Hrovat po dogovoru 15
10. ŠOLSKI RADIO Petra Špegel Sovič po dogovoru 25
11. UČIMO SE SLOVENSKO  1 Nataša Pšeničnik po dogovoru 30
12. UČIMO SE SLOVENSKO  3 Nataša Kotnik po dogovoru 30
11. UČIMO SE SLOVENSKO 6 – 9 Petra Špegel Sovič torek, 7. ura 30
  ŠOLSKA SKUPNOST Pšeničnik, Romih Š. po dogovoru 20
12. ZABAVNA SLOVENŠČINA  8 Petra Špegel Sovič torek, 1. ura 35
13. BIOLOŠKE DELAVNICE Milena Pintar po dogovoru 25
14. IGRALNA MATEMATIKA 9 Vanja Božič sreda, 7. ura 35
15. MATEMATIČNE DELAVNICE 8 Vanja Božič torek, 7. ura 35
16. INTERNATIONAL CLUB 6 – 9 Lidija Strmšek P. po dogovoru 30
17. ITALIJANŠČINA 6 – 9 Helena Cah sreda, 7. ura 30
18. ROČNA DELA  2 – 5 Romih Šalamon, Fajfar torek, 7. ura 30
19. PESEM, IGRA, PLES 2 Mateja Vetrih petek, 6. ura 30
20. MLADI ZGODOVINARJI Franc Vodovnik po dogovoru 20
21. GOSPODINJSKA DELAVNICA  6 Milena Pintar ponedeljek, 8. ura 22
  PRAVLJIČNA JOGA  1 Zvir, Zakrajšek sreda, 7. ura 30
22. PRAVLJIČNA JOGA  2 – 4 Zvir, Zakrajšek sreda, 6. ura 30
23. ROKOMET 2 – 4   deklice Franc Varšnik četrtek, 8. ura 35
24. ROKOMET 2 – 4   dečki Franc Varšnik četrtek, 9. ura 35
25. KREATIVNO PISANJE ZA NADAR.
6 – 9
Martina Hribernik po dogovoru 25
  ZDRAVA PREHRANA  6 Milena Pintar po dogovoru 30
26. ŠOLSKA MEDIACIJA 1 – 9 Martina Hribernik po dogovoru 20
27. GLASBENI KROŽEK 1 – 3 Metka Smirnov sreda, 7. ura 35
28. VOKALNO – INSTR. SKUP.  4 – 9 Metka Smirnov četrtek, 7. ura 35
29. ANSAMBELSKA IGRA Anita Plazl po dogovoru 30
30. BRALNA POHVALA učiteljice po aktivih po dogovoru 20
31. OTROŠKI PARLAMENT Alenka M. Hrovat po dogovoru 15
32. MLADI RECITATORJI 6 – 9 Martina Hribernik po dogovoru 25
33. OPZ  1 Anita Plazl torek, sreda, 7. ura 60
34. GOSPODINJSKA DELAVNICA  6A Alenka Felicijan urnik 6. a 36
  PODRUŽNICA  PESJE      
1. MAVRICA PRIJATELJSTVA – DVO Bernarda Mestek po dogovoru 30
2. MALA ŠPORTNA ŠOLA  1 – 2 Erna Obšteter   35
3. PESEM, IGRA, PLES  1 – 4 Martina Plaznik sreda, 7. ura 35
4. USTVARJALNE DELAVNICE  2 – 4 Mateja Kopušar ponedeljek, 7. ura 35
5. BRALNA POHVALA Vesna Hudej po dogovoru 15

Dostopnost