Select Page

Pravilnik o točkovanju za športnika šole

PRAVILNIK    O  TOČKOVANJU
——————————————————–
ZA  ŠPORTNIKA- ŠPORTNICO  ŠOLE

Športnik/ športnica  naše  šole  je  učenec/ učenka, ki :

 –         je  član  športnih  ekip  naše  šole  / atletskih, nogometnih, rokometnih, odbojkarskih, smučarskih…/;
–         se  udeležuje  športnih  tekmovanj  za  našo  šolo,  na  različnih  nivojih  tekmovanj: občinskih, področnih, državnih;
–         dosega  na  športnih  tekmovanjih  za  našo  šolo  vidnejše  rezultate, to  je  /1.,2.,3. mesto/;
–         se  vede  športno  na  tekmovanjih  in  s  tem  prispeva  k  ugledu  naše  šole;
–         se  trudi  doseči  čim  boljši  rezultat na  športnih  tekmovanjih  za  našo  šolo;
–         s  svojimi  dobrimi  rezultati  prispeva  k  ugledu  naše  šole;
–         se  vedno  udeleži  športnih  tekmovanj  za  našo  šolo, če  je  izbran  v  šolsko  ekipo, razen, če  ima  opravičljiv  razlog  in  to   pravočasno  pove  športnemu  pedagogu;
–         želi  na  lastno  iniciativo  sodelovati  na  šolskem  tekmovanju,  za  našo  šolo;
–         se  vede  primerno  tudi  izven  športnih  igrišč  in  je  tako  pozitiven  vzor  mlajšim  učencem/ učenkam;

 Športnik  šole  je  lahko  učenec/ učenka  9.r..

 Točkovanje  se  prične  v  6.r.  in  se  sešteva  do  9.r..

ŠPORTNI  PEDAGOGI :
————————————–
VARŠNIK   FRANCI
MARĐETKO  METKA
TOMAŽIČ  DONATA

TOČKOVANJE INDIVIDUALNI   ŠPORTI :
——————————————-

OBČINSKO  TEKMOVANJE:

Udeležba – 1 točka

Rezultati :
1. mesto –  3 točke
2. mesto – 2 točki
3. mesto –  1 točka

PODROČNO  TEKMOVANJE :

Udeležba – 2 točki

Rezultati :
1. mesto – 6 točk
2. mesto –  4 točke
3. mesto –  2 točki

DRŽAVNO  TEKMOVANJE :

Udeležba – 5 točk

Rezultati:
1. mesto – 48 točk
2. mesto – 32 točk
3. mesto – 16 točk

 NEUDELEŽBA  BREZ  PRAVOČASNEGA, PREDHODNEGA  OPRAVIČILA :

 NEGATIVNE  TOČKE :
Občinsko  tekmovanje :  – 4  točke
Področno  tekmovanje :  – 8  točk
Državno   tekmovanje :   – 53 točk


TOČKOVANJE KOLEKTIVNI  ŠPORTI :

NOGOMET, ROKOMET, ODBOJKA…

—————————————————————-

 OBČINSKO  TEKMOVANJE :

Udeležba – 1 točka

Rezultati :
1.mesto – 3 točke
2. mesto – 2 točki
3. mesto – 1 točka

PODROČNO  TEKMOVANJE :

Udeležba – 2 točki

Rezultati :
1. mesto – 6 točk
2. mesto – 4 točke
3. mesto – 2 točki

DRŽAVNO  TEKMOVANJE :
¼  finale :

Udeležba – 3 točke

Rezultati :
1. mesto – 12 točk
2. mesto – 8 točk
3. mesto – 4 točke

½ finale :
Udeležba – 4 točke

Rezultati :
1. mesto – 24 točk
2. mesto – 16 točk
3. mesto – 8 točk

Finale :
Udeležba – 5 točk

Rezultati :
1. mesto – 48 točk
2. mesto – 32 točk
3. mesto – 16 točk

NEUDELEŽBA  BREZ  PRAVOČASNEGA , PREDHODNEGA  OPRAVIČILA :

NEGATIVNE  TOČKE:
Občinsko  tekmovanje :  – 4  točke
Področno  tekmovanje :  – 8  točk

Državno    tekmovanje :
¼ finale : – 15  točk
½ finale : – 28  točk
Finale   – 53  točk

 Velenje, september 2007

Dostopnost