Select Page

Izbirni predmet literarni klub

Predmet je uvrščen v sklop treh izbirnih predmetov, ki nadgrajujejo predmet slovenščina. Je enoletni izbirni predmet. Učenci ga lahko izberejo v 7., 8. ali 9. razredu. Namenjena mu je ena ura pouka tedensko, tj. 35 ur letno.

Učenci si bodo med seboj izmenjavali vtise o knjigah, jih vrednotili in priporočali v branje drugim. Učitelj jim bo svetoval in priporočal primerna besedila za branje.

Obiskali bodo tudi knjižni sejem, si v mestni knjižnici ogledali predstavitev knjige.
Ob tem  bodo razvijali predvsem pozitiven odnos do knjige, se spoznavali z drugimi kulturami, si širili svoje obzorje in se ustvarjalno odzivali na prebrano. Spoznavali in utrjevali bodo pojme literarne teorije, kar bo marsikomu v pomoč pri rednih urah slovenščine.

Povezuje se lahko še s tujimi jeziki, z zgodovino, likovno, glasbeno vzgojo ter šolskim novinarstvom.

CILJI PREDMETA:

  • razvijajo si pozitiven odnos do književnosti;
  • si oblikujejo  osebnostno identiteto;
  • spoznavajo kakovostne in raznovrstne leposlovne književnosti;
  • se pogovorjajo o prebranih delih;
  • ustvarjalno se vključujejo v jezikovne igre;
  • ustvarjajo lastna domišljijska in doživljajska besedila;
  • pišejo basni, anekdote, pravljice, pesmi;
  • pišejo dnevnik branja;
  • pišejo in rišejo stripe.

Zanimivi obliki za izvajanje tega izbirnega predmeta sta skupinsko in projektno delo.

V okviru predmeta učenec lahko opravi bralno pohvalo in se pripravlja na Cankarjevo tekmovanje (tekmovanje v znanju slovenščine).

Mentorica: Martina Hribernik

Dostopnost