Select Page

Šolska svetovalna služba

 V šolski svetovalni službi je zaposlena šolska pedagoginja Andreja Selan.

PODROČJA DELA:

  1. I.PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO Z UČENCI

Spremlja prilagajanje in vključevanje učencev v življenje šole.

Individualno in skupinsko svetuje učencem, ki imajo učne, vedenjske, čustvene ali druge težave.

Nudi pomoč učencem pri reševanju osebnih problemov in konfliktov.

Učence seznanja z metodami in tehnikami uspešnega učenja in drugimi vsebinami.

  1. II.PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO S STARŠI

Vodi individualne in skupinske razgovore s starši otrok, pri katerih se kažejo različne težave (osebne, vedenjske, učne…).

Sodeluje, organizira in izvaja roditeljske sestanke z različnimi vsebinami.

Vodi razgovore s starši zaradi slabih učnih uspehov, akceleracije, prešolanja in drugo.

  1. III.PEDAGOŠKO SVETOVALNO DELO Z UČITELJI

Pomaga učiteljem pri delu in spremljanju razvoja učno in vzgojno težje vodljivih učencev.

Sodeluje in svetuje razrednikom pri najrazličnejših posegih v oddelčni skupnosti (premestitev učenca, reševanje konfliktov, obravnava vzgojnih ukrepov…).

  1. IV.POKLICNO SVETOVANJE

Informira učence8. in9. razredov o različnih poklicih, seznanja o srednjih šolah, postopki vpisa, štipendije.

Izvaja postopek vpisa v srednje šole.

Organizira zdravstvene preglede.

Organizira in izvaja predavanja za starše in učence.

  1. V.ŠOLSKI NOVINCI

Vpisuje otroke v šolo, organizira zdravniški pregled šolskih novincev, se posvetuje z vzgojiteljicami in pripravi predloge Komisiji za sprejem šolskih novincev.

Seznanja starše z šolanjem in oblikuje oddelke.

  1. VI.DRUGO POSVETOVALNO DELO

Sodelovanje z vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

  1. VII.OSTALA DELA

Nanizana so samo najpomembnejša področja dela, da se starši in učenci lažje odločite za morebitne konzultacije ali pogovor.

Predhodno se lahko starši najavite v dopoldanskem času  na številko 051 277 725

 ali na elektronski naslov

andreja.selan@guest.arnes.si

V popoldanskem času pa je vedno prisotna na rednih mesečnih skupnih pogovornih urah.

Želimo si medsebojnega zaupnega  sodelovanja.

 

Delite s prijateljiShare on Facebook