Select Page

Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih

na spodnji povezavi se nahaja dokument Priporočila za ukrepanje v osnovnih šolah ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih. Priporočila za osnovne šole je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje na osnovi Priporočil za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih.

Priporočila so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; in sicer:

NIJZ:
http://www.nijz.si/sl/publikacije/priporocila-za-ukrepanje-v-osnovnih-solah-ob-nujnih-stanjih-in-nenadno-nastalih

MIZŠ:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/

Publikacija se nahaja na naslovu:
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/priporocila_za_ukrepanje_v_osnovnih_solah_ob_nujnih_stanjih_in_nenadno_nastalih_bolezenskih_znakih.pdf

S spoštovanjem,

mag. Gregor Mohorčič
generalni direktor Direktorata za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Dostopnost