Select Page

Šola v naravi

Izhodišča za organizacijo šole v naravi 

Šola ob soglasju staršev zagotovi pogoje za šolo v naravi in jo organizira. Vsaka šola oblikuje izvedbeni program, pri čemer upošteva cilje in načela splošnega programa šole v naravi ter okoliščine in materialne možnosti učencev in staršev. Pri organizaciji šole v naravi je potrebno spoštovati naslednje zakonske in podzakonske akte:
– Zakon o osnovni šoli,
– Odredbo o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli,
– Odredbo o normativih in standardih.

 Šolo v naravi  sestavljajo naslednji elementi:

 1. Delo, ki ga opredeljujejo temeljni cilji posamezne šole v naravi.
 2. Obseg dela, ki je odvisen od ciljev in vsebin posamezne šole v naravi.
 3. Rekreacijsko-sprostitvenih dejavnostih, ki dopolnjujejo in obsegajo naslednje:
  – odmore med pedagoškimi urami, ki so namenjeni krajšim sprostitvam ali počitku,
  – usmerjen prosti čas, ki ga učenci preživijo po lastni izbiri ob vodenju učiteljev spremljevalcev.
 4.  V času večerne animacije potekata dva sklopa aktivnosti:
  – prvi del je namenjen analizi opravljenega dela in predstavitvi aktivnosti naslednjega dne,
  – drugi del je namenjen sprostitvi ob najrazličnejših kulturnih in družabnih aktivnostih.
 5. Ostale dejavnosti:
  – Prehrana in osebna higiena; določen obseg ur je namenjen vsakodnevnim  opravilom, to  je vzdrževanju osebne higiene, prehranjevanju, pospravljanju postelj in sob, urejanju osebne opreme, pripravi in pospravljanju jedilnice.
  – Dnevni počitek je prilagojen starosti udeležencev, usklajevati ga je moč z usmerjenim prostim časom.

Organizacija in izvedba šole v naravi

RAZRED KRAJ/ČAS VSEBINA NOSILCI
2. razred

Kmetija Pečovnik

17. 4. – 19. 4. 2023

19. 4. – 21. 4. 2023

Življenje na kmetiji in v naravi razredničarke
ravnatelj in pom. ravnatelja

1., 2. in

3. razred

Bazen Velenje Tečaj plavanja

razredniki,

pom. ravnatelja

3. razred

CŠOD Dom Jurček

7. 11. – 11. 11. 2022

Naravoslovni teden

razredniki,

pom. ravnatelja

5. razred

Golte

20. – 24. 2. 2023

Naučimo se smučati

(Projekt MOV in ŠZ)

razredniki,

pom. ravnatelja

6. razred

Trije Kralji

6. 2. – 10. 2. 2023

  Smučanje

razredniki,

učitelji ŠPO,

pom. ravnatelja

 

7. razred

 

CŠOD Bohinj

15. 5. – 19. 5. 2023

 Naravoslovni teden

razredniki,

pom. ravnatelja

Dostopnost