Select Page

Izbirni predmet poskusi v kemiji

chemistry rules_black_fire

Če bi radi odkrili še neodkrito, ugotovili, ali kamen modrosti res obstaja, ali celo odkrili napoj večne mladosti ali pa morda pripravili le preprosto mazilo za roke, pripravili lastne kopalne kroglice za penečo kopel, skuhali milo ali sami naredili čokolado …potem sta izbirna predmeta Poskusi v kemiji »POK« in kemija v življenju  »KEŽ« kot naročena za vas!


Kemijsko znanje lahko precej izboljša naše življenje, zato je dobro, da vsakdo razume kemijske zakonitosti, ki določajo lastnosti snovi in uravnavajo procese v naših telesih, domovih, bolnišnicah, proizvodnji, na kmetijah … , torej povsod, kjer deluje človek.

Mnogi sodobni poklici terjajo znanje kemije: farmacevt, živilski tehnolog, forenzik, zdravnik, veterinar, kozmetični tehnik, frizer, kemijski inženir, laborant, patolog…


Zato tudi na naši šoli namenjamo kemiji veliko pozornosti in poleg obveznega predmeta kemije ponujamo učencem 8. in 9. razredov še dva izbirna predmeta: Poskusi v kemiji in Kemija v življenju.

Izbirni predmet Poskusi v kemiji je namenjen učencem 8. razreda.

Splošni cilji predmeta Poskusi v kemiji:

Učenci:

  • utrdijo in poglobijo znanje s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela;
  • razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, za eksperimentiranje in raziskovanje;
  • seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju;
  • urijo se v osnovnih tehnikah in operacijah laboratorijskega (in terenskega) eksperimentalnega dela;
  • usvojijo postopke eksperimentalnega (raziskovalnega) dela: od načrtovanja do izvajanja eksperimentov, opazovanja, zbiranja, beleženja, razvrščanja, analize in predstavitve podatkov (procesiranje podatkov), postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov in zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Z najrazličnejšimi atraktivnimi poskusi učenci dosegajo splošne cilje predmeta.

Poleg tega pa se urijo v medsebojni komunikaciji, ustvarjanju prijetnega delovnega vzdušja, odgovornega ravnanja in oblikovanju pozitivne samopodobe.

Organiziramo tudi steklopihaško delavnico, kjer si vsak učenec sam napihne izdelek.

Za zaključek pa se odpravimo še na Inštitut Jožefa Stefana v Ljubljano, kjer delamo poskuse s plini in s pomočjo tekočega dušika še lasten sladoled. V Podgorici pri Ljubljani gremo v Reaktorski center, kjer se na zelo zanimiv način seznanimo z jedrsko energijo.

Če vas je predstavitev prepričala, se vidimo v kletnih prostorih, v čarovniški, oprostite, kemijski učilnici številka 14.

OPOZORILO!
O tveganju in nezaželenih učinkih se posvetujte z učiteljico kemije ali »bivšimi poskusniki«!

 

 

Dostopnost