Select Page

Priporočila za pripravo na tekmovanje

Nekaj koristnih nasvetov, vprašanj, usmeritev, kako se lažje in bolj kvalitetno pripraviti na tekmovanje:

200912205936_priporocila_-_lukec_in_njegov_škorec_koncna.pdf

210912075609_v_priporocila_za_branje_butalcev_frana_milcinskega_(6__in_7__razred).pdf

220912130551_butalci_priporocila_nina.pdf

250912130250_priporocila_2polona_legvart_2-3.pdf

250912130433_filmski_scenarij1a.pdf

250912130502_filmski_scenarij2.pdf

250912130525_jedilnik1.pdf

250912130546_moj_junak3.pdf

250912130608_obcutki_sosedov1.pdf

260912172936_nezka_smernice_za_cankarjevo_2012-2013.pdf

Seznam literature

 2. in 3. razred:

PIKO DINOZAVER Leopold Suhodolčan  (katerakoli izdaja)

pripovedno delo Primoža Suhodolčana (npr. Peter Nos je še vedno vsemu kos)

4. in 5. razred:

– LUKEC IN NJEGOV ŠKORECFrance Bevk (katerakoli izdaja)

– sodobno pripovedno besedilo o dogodivščinah po izbiri šole/mentorjev

                       
                                      5. razred: BABICA V SUPERGAHMiha Mate

 

6. in 7. razred:

BUTALCI Fran Milčinski (katerakoli izdaja)

– sodobno humorno pripovedno besedilo po izbiri šole/mentorjev

 

8. in 9. razred:

NEBO V OČESU LIPICANCADesa Muck

MOJE ŽIVLJENJE Ivan Cankar (katerakoli izdaja)

 

O tekmovanju

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje poteka v okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Cilji tekmovanja so predvsem širjenje in poglabljanje znanja slovenščine, popularizacija slovenščine oz. spodbujanje branja leposlovja ter uvajanje mladih v samostojno raziskovalno delo in uporabo literature s področja slovenščine.

Pravila tekmovanja:

Bralna zmožnost učencev in dijakov se ocenjuje na podlagi njihovih pisnih izdelkov (čas pisanja: 90 minut) na treh zahtevnostnih ravneh:

– šolsko tekmovanje za bronasto CP

– področno tekmovanje za srebrno CP

– državno tekmovanje za zlato CP

Učenci od 2. do 7. razreda tekmujejo samo na šolskem tekmovanju, učenci 8. in 9. razreda pa tudi na ostalih ravneh.

Področnega tekmovanja se lahko udeleži do 20 % tekmovalcev s šolskega tekmovanja iz posamezne tekmovalne skupine. Državnega tekmovanja se lahko udeleži do 7 % udeležencev področnega tekmovanja iz posamezne tekmovalne skupine, ki jih določijo področne komisije.


Datumi tekmovanja:

ŠOLSKO: 6. 12. 2012

PODROČNO: 29. 1. 2013

DRŽAVNO: 23. 3. 2013

Dostopnost