Select Page

Pri pripravi na dramatizacijo, sva igralcem pomagali in svetovali, kako se naj vživijo v osebo oz. žival. Nastopajoče si lahko ogledate v Galeriji slik.

Učiteljici
Breda Flis in Vesna Hudej

Dostopnost