Select Page

klikG_9591
Eko dejavnosti v mesecu novembru in decembru: november:

–         izvedli smo likovni natečaj za eko znak šole,

–         izdelava ekovoščilnic  iz naravnega in odpadnega materiala ter razstava ekovoščilnic v avli,

–         s plakatom in oddajo šolskega radia smo obeležili dan pozdrava,

–         potekala je eko bralna značka,

–         petošolci so obiskali gospodinjsko učilnico in naredili sadna nabodala (zdravo življenje),

–         natečaj »mlekomat«:učenci so likovno in literarno ustvarjali na temo mlekomat,

–         petošolci so skupaj z učenci OŠ Gustava Šiliha izvedli čistilno akcijo,

–         sedmošolci so počistili okolico šole,

–         -v oddelkih podaljšanega bivanja smo ustvarjali iz naravnega in odpadnega materiala,

–         zbirali smo zamaške in kartuše,

–         ločevali smo odpadke, varčevali z vodo, elektriko,…

–         ekostraža je pridno preverjala pravilno ločevanje odpadkov in na napake opozarjala,

–         ekonovičke po šolskem radiu ter radijska eko tema: plastične vrečke.

december:

–         uredili smo eko kotiček (zimska pravljica),

–         izbrali smo eko znak šole,

–         prodajali smo ekovoščilnice,

–         s plakatom in oddajo šolskega radia smo obeležili svetovni dan AIDSA,

–         prvošolci podružnice Pesje so obiskali inštitut ERICA in se učili o pravilnem ločevanju odpadkov,

–         drugošolci so postavili ptičjo hišico in nakrmili ptice,

–         šestošolci so počistili okolico šole,

–         potekala je eko bralna značka,

–         zbirali smo zamaške, kartuše,

–         ločevali smo odpadke, varčevali z vodo, elektriko,…

Galerija slik.

Koordinatorki: Katja Oman in Nataša Pšeničnik

Dostopnost