Select Page

Naša šola sodeluje v mednarodnem programu Ekošola. S številnimi akcijami in projekti izobražujemo, ozaveščamo in spodbujamo učence k odgovornemu odnosu do okolja in narave.

V našem EKO kotičku, ki se nahaja v avli šole, si lahko ogledate, katere aktivnosti načrtujemo v tem šolskem letu. Na panojih bodo predstavljeni posamezni projekti, izdelki otrok, fotografije različnih dejavnosti, likovni izdelki…

Trenutno poteka v prvi triadi projekt Znanje o gozdovih.

Med šolskim letom se bodo razstave menjale, prispevke o različnih dejavnostih Ekošole pa boste našli tudi na spletni strani naše šole, v kotičku EKOŠOLA.

Sedanjost in prihodnost pripadata tistim, ki znajo sobivati z okoljem.

Dostopnost