Select Page

V šolskem letu 2023/24 bomo sodelovali v različnih mednarodnih eTwinning projektih. Eden izmed njih je English skills, kjer bomo sodelovali z učenci iz Turčije in Poljske. Po uvodnih predstavitvah se bomo osredotočili na krepitev učnih spretnosti v angleščini. Skozi različne aktivnosti se bomo dotaknili branja, pisanja, govorjenja in poslušanja v tujem jeziku. Tudi sami bomo pripravili nekaj dejavnosti za učence drugih držav. S projektom želimo učence podkrepiti v znanju angleščine, hkrati pa spoznati delo učencev od drugod. Pri projektu zaenkrat sodelujejo učenci, ki obiskujejo istoimensko interesno dejavnost, kmalu pa se nam bodo pridružili še drugi.

Monika Ahtik, koordinatorica projekta

Dostopnost