Select Page

 ZAKAJ FRANCOŠČINA KOT IZBIRNI PREDMET?

  • ker je pomemben evropski jezik, ki ga govorijo po vsem svetu
  • ker je eden od uradnih jezikov Evropske unije
  • ker je po mnenju mnogih najbolj romantičen jezik (imenujejo ga tudi jezik ljubezni)
  • ker se boš v treh letih naučil/a dovolj za sporazumevanje s šestimi evropskimi narodi in z nekaj 100 milijoni francosko govorečih Zemljanov
  • ker si boš lahko dopisoval/a s francosko govorečimi vrstniki
  • ker boš spoznal/a francosko kulturo
  • ker boš lahko prebiral/a francoske revije
  • ker se boš med urami na zabaven način naučil/a poslušati, govoriti, brati in pisati v francoskem jeziku

image003

 

Izbirni predmet Francoščina je v osnovni šoli triletni predmet, ki se izvaja v obsegu dveh ur tedensko, to je 70 ur letno za 7. in 8. razred in 64 ur za 9. razred.

Pouk je podkrepljen z modernimi pripomočki, knjigami, posterji, DVD-ji, revijami, pesmimi,  igrami in skeči. Vse to omogoča komunikativen pristop z veliko zabave in učencem dovoljuje dovolj kreativnosti in samostojnosti.

image005

Učenci s poukom francoskega jezika razvijajo svojo  osebnost, razvijajo zanimanje za francoski jezik, poglabljajo zavest o jeziku kot sredstvu sporazumevanja in jezikovnem sistemu in se soočajo z jezikovno in kulturno raznolikim življenjskim okoljem ter razvijajo pozitiven in strpen odnos do različnosti.

Učenci bodo pri pouku razvijali vse štiri jezikovne spretnosti: poslušanje, govor, branje in pisanje. Pri obravnavi tematskih sklopov bodo spoznavali posebnosti francoske in frankofonske civilizacije in povezave s Slovenijo.

iimage007iimage009

Nina Raško

Dostopnost