Select Page

klikC00720

Govorno nastopamo pravzaprav vsakdan. Kadar se pogovarjamo z domačimi, smo navadno sproščeni in ne pazimo, kako besede izgovarjamo.

Povsem drugače pa se izražamo, kadar navezujemo stike zunaj domače hiše ali kadar nastopamo pred občinstvom. Pri našem nastopu, ki smo ga izvedli konec meseca novembra , smo se dogovorili, kaj je pomembno, da pri govornem nastopu pred razredom upoštevamo. Razredni govorec se mora na nastop dobro pripraviti in biti pri predstavitvi čim bolj naraven in sproščen.

Nastop učencev je uspel. Vsi so upoštevali pravila nastopanja, zato sem bila kot učiteljica zelo zadovoljna, prav tako pa tudi učenci. Fotografije so v Galeriji slik.

Učiteljica Vesna Hudej

Dostopnost