Select Page

Petek, naš zadnji dan na gostujoči šoli. Sedaj so se učenci že kar nekako navadili na nas in ob srečanjih spoštljivo pozdravljajo. Ta njihova hvalevredna lastnost se kaže tudi med urami, saj vsi delajo, sodelujejo in sprašujejo. 
Učenci predmetne stopnje imajo pouk popoldan, tako je dopoldan na šoli bolj otroški živžav, ki pa vsak petek potihne že ob dvanajsti uri. 
Posebnost učencev na predmetni stopnji je, da imajo možnost, da jim starši plačajo dve uri dodatnih ur matematike in romunščine. Precej učencev pa se tudi odloči, da hodijo na intenzivne ure angleščine. To s pridom izkoristijo, saj vedo, da so znanja pomembna za njihovo prihodnost. 
Kakorkoli, spoznavale smo njihov način šolanja in ugotavljale, v čem se razlikuje od našega. Vsi imamo nekaj svojega, edinstvenega. In tako je tudi prav. Prav pa je tudi, da iščemo, spoznavamo nekaj novega in to vklapljamo v svoj pouk. Galerija slik.

Dostopnost