Select Page

klik955.jpg
Za marsikoga res. Vendar je vedno nekaj učencev, ki želijo o skrivnostnem svetu atomov, molekul, kemijskih reakcij zvedeti še nekaj več. In vsi ti učenci se lahko vključijo v interesno dejavnost Mladi kemiki. V tem šolskem letu so interesno dejavnost  izmenično obiskovali učenci 8. in 9. razredov.

Interesna dejavnost je bila namenjena predvsem poglabljanju razumevanja pojmov in dejstev, ki so jih učenci osvojili pri rednem pouku kemije. Osmošolci so poglabljali znanje o snoveh, atomu, periodnem sistemu, lastnosti elementov in kemijskih vezeh. Reševali so najrazličnejše naloge in teste preteklih tekmovanj za Preglova priznanja.
Devetošolci pa so poglabljali znanje o elektrolitih, ogljikovodikih in kisikovih organskih spojinah. Tudi oni so reševali  najrazličnejše naloge in teste preteklih tekmovanj za Preglova priznanja. Svoje znanje pa so, kot vsako leto, preverjali na šolskem in državnem tekmovanju iz znanja kemije. Tako se je šolskega tekmovanja udeležilo trinajst devetošolcev in osem osmošolcev.

Bronasto Preglovo priznanje je doseglo sedem devetošolcev in šest osmošolcev. 14. marca je na OŠ Rečica ob Savinji potekalo državno tekmovanje za srebrno in zlato Preglovo priznanje. Udeležilo se ga je 12 učencev naše šole, ki so se odlično  odrezali.

Med osmošolci sta dosegla zlato Preglovo priznanje :
Klemen JERIČ in Patricija GRUŠOVNIK iz 8.b razreda.

Srebrno priznanje pa so dosegle:
Tilyen MUCIK, Doroteja KRAJNC ter SlaÄ‘ana RISTIĆ, vse tri učenke 8.a razreda.

 

dsc00934.jpg

 

Tudi devetošolci so se odlično odrezali. Zlato Preglovo priznanje so osvojili:
Katja ŠOPAR, 9.c, Adisa STRADOVNIK, 9. a ter Nejc JEME,C 9.b.

Srebrno priznanje pa je osvojil Matevž RAZBORŠEK iz 9.b razreda.

 

dsc00952.jpg
Mentorica Sonja Zager

 

 

Dostopnost