Select Page

Kontakt

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA
JENKOVA CESTA 2
3320 VELENJE

Tajništvo:

Dragica Ovčjak

03 898 27 70, 051 277 720

dragica.ovcjak@askerc.si

Ravnatelj

Zdenko Gorišek

03 898 27 72

zdenko.gorisek@askerc.si

Računovodstvo

Anja Cojhter

03 898 27 74, 051 277 721

anja.cojhter@askerc.si

Pom. ravnatelja: 

Nina Raško

03 898 27 76, 051 277 723

nina.rasko@askerc.si

Računalnikar:        

Romeo Šalamon

03 898 27 70

romeo.salamon@askerc.si

Pedagoginja:

Adela Gabron

051 277 722

adela.gabron@askerc.si

Pedagoginja:

Martina Hribernik

051 277 725

martina.hribernik@askerc.si

Kuhinja:

Irena Jurkovnik

051 277 729

kuhinja@askerc.si

Zbornica:

 

051 277 726

 

Knjižnica:

Marija Glinšek

051 277 724

marija.glinsek@askerc.si

 

ELEKTRONSKI NASLOV

CENTRALNA ŠOLA: info@askerc.si

SPLETNA STRAN

www.askerc.si

DAVČNA ŠTEVILKA

256 563 17

MATIČNA ŠTEVILKA

50 88 224 000

TRANSAKCIJSKI RAČUN

01333-6030685808

 

 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA
PODRUŽNICA PESJE
ULICA POHORSKEGA BATALJONA 12
3320 VELENJE

TELEFONSKA ŠT.

03 586 62 70, 051 277 731

ELEKTRONSKI NASLOV

pesje@askerc.si

Dostopnost