Select Page

klikAM 0220
Pri izvajanju ur dajem prednost igralno – storilnostnim oblikam dela, v delo vključujem tekmovalne oblike dela in pri izbiri vsebin dajem prednost tistim, pri katerih je aktivna večina učencev.

Pri urah male športne šole  učenci osvajajo motive za gibanje, s katerim si razvijajo ustvarjalne sposobnosti za igro in delo. Spoznavajo in uporabljajo razpoložljive telovadne rekvizite, se usposabljajo za kolektivno igro in delo ob upoštevanju tekmovalnih pravil in medsebojnih odnosih. Se navajajo na igralno – tekmovalni način merjenja znanja, spretnosti in sposobnosti. Galerija slik.

Mentorica: Vesna Hudej

Dostopnost