Select Page

mladiveter1
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je na natečaju za najboljše glasilo  izbiral med 53 različnimi publikacijami, ki so nastajale med osnovnošolci iz vse Slovenije.

mladiveter2

Kriteriji, ki so jih vodili pri izbiranju šolskih literarnih glasil, so: pestrost književnih zvrsti in vrst (rezultat kvalitetnega pouka besedilnih vrst in dela v delavnici ustvarjalnega pisanja), pregledna urejenost lista, pristnost otroškega izraza, jezikovna skrbnost, likovna in grafična podoba lista, učinkovito organiziran uredniški odbor, obvezni podatki v kolofonu, lektoriranje in navsezadnje ekološka utemeljenost izdajanja glasil na fizičnem papirju…. Vse prispele publikacije so ocenjevali tudi po izvirnosti zamisli in uresničenju zastavljenih ciljev.

mladiveter3

Na naše veliko veselje je  Mladi veter med nagrajenimi glasili.

Prejeli smo posebno pohvalo za domiselno oblikovan list v obliki fotostripa. Preko oblačkov in fotografij smo sporočali naš utrip dela in življenja na šoli skozi šolsko leto.Če imate čas, si naš Mladi veter lahko ogledate na razstavi v  Osrednji knjižnici Celje.

IMG 1212

Mentorica Martina Hribernik

Dostopnost